ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 690
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 395
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเขาน้อย สพป. ระยอง เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสองสลึง สพป. ระยอง เขต 2 - -
4 วัดวังหว้า สพป. ระยอง เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 104
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านศรีประชา สพป. ระยอง เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบุนนาค สพป. ระยอง เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 239
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชุมแสง สพป. ระยอง เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 248
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชุมแสง สพป. ระยอง เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 242
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา ๔๓ สพป. ระยอง เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านยางเอน สพป. ระยอง เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 370
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสามแยกน้ำเป็น สพป. ระยอง เขต 2 93.80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสารนารถธรรมาราม สพป. ระยอง เขต 2 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 รุ่งนภาพิทยา สพป. ระยอง เขต 2 89.40 ทอง 4
5 บ้านท่าลำบิด สพป. ระยอง เขต 2 89.20 ทอง 5
6 วัดเนินยาง สพป. ระยอง เขต 2 88.25 ทอง 6
7 วัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 85.20 ทอง 7
8 บ้านคลองไผ่ สพป. ระยอง เขต 2 80.60 ทอง 8
9 บ้านห้วยทับมอญ สพป. ระยอง เขต 2 80.20 ทอง 9
10 ชุมชนบ้านวังจันทน์ สพป. ระยอง เขต 2 77 เงิน 10
11 บ้านเขาตาอิ๋น สพป. ระยอง เขต 2 76.20 เงิน 11
12 บ้านเหมืองแร่ สพป. ระยอง เขต 2 71.80 เงิน 12
13 วัดเนินทราย สพป. ระยอง เขต 2 71.40 เงิน 13
14 วัดไตรรัตนาราม สพป. ระยอง เขต 2 71 เงิน 14
15 วัดคลองชากพง สพป. ระยอง เขต 2 67 ทองแดง 15
16 วัดกะแส สพป. ระยอง เขต 2 66.80 ทองแดง 16
17 วัดถนนกะเพรา สพป. ระยอง เขต 2 57 เข้าร่วม 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 231
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบึงตะกาด สพป. ระยอง เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านยางเอน สพป. ระยอง เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 226
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบุนนาค สพป. ระยอง เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 213
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังหิน สพป. ระยอง เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 177
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเนินเขาดิน สพป. ระยอง เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 233
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชำสมอ สพป. ระยอง เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสารนารถธรรมาราม สพป. ระยอง เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 236
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านวังจันทน์ สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 241
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบึงตะกาด สพป. ระยอง เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชำฆ้อ สพป. ระยอง เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านยางเอน สพป. ระยอง เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบุนนาค สพป. ระยอง เขต 2 90 ทอง 4
5 วัดเนินเขาดิน สพป. ระยอง เขต 2 88 ทอง 5
6 บ้านศรีประชา สพป. ระยอง เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 234
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชำฆ้อ สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 135
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยางเอน สพป. ระยอง เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดถนนกะเพรา สพป. ระยอง เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบุนนาค สพป. ระยอง เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านศรีประชา สพป. ระยอง เขต 2 85 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 084
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบุนนาค สพป. ระยอง เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านศรีประชา สพป. ระยอง เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชำฆ้อ สพป. ระยอง เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมะเดื่อ สพป. ระยอง เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านยางเอน สพป. ระยอง เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองป่าไม้ สพป. ระยอง เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านสามแยกน้ำเป็น สพป. ระยอง เขต 2 82 ทอง 5
6 วัดเกาะลอย สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 190
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสามแยกน้ำเป็น สพป. ระยอง เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านยางเอน สพป. ระยอง เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองป่าไม้ สพป. ระยอง เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านมะเดื่อ สพป. ระยอง เขต 2 87 ทอง 4
5 วัดเกาะลอย สพป. ระยอง เขต 2 85 ทอง 5
6 บ้านชำฆ้อ สพป. ระยอง เขต 2 84 ทอง 6
7 บ้านน้ำใส สพป. ระยอง เขต 2 82 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 102
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสารนารถธรรมาราม สพป. ระยอง เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเนินสมบูรณ์ สพป. ระยอง เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเกาะลอย สพป. ระยอง เขต 2 83 ทอง 4
5 วัดหนองกันเกรา สพป. ระยอง เขต 2 81 ทอง 5
6 บ้านชุมแสง สพป. ระยอง เขต 2 79 เงิน 6
7 บ้านบึงตะกาด สพป. ระยอง เขต 2 78 เงิน 7
8 บ้านเขาตาอิ๋น สพป. ระยอง เขต 2 76 เงิน 8
9 บ้านสามแยกน้ำเป็น สพป. ระยอง เขต 2 74 เงิน 9
10 วัดหนองกะพ้อ สพป. ระยอง เขต 2 73 เงิน 10
11 วัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 312
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเนินทราย สพป. ระยอง เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งเค็ด สพป. ระยอง เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเกาะลอย สพป. ระยอง เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านศรีประชา สพป. ระยอง เขต 2 92 ทอง 4
5 บ้านสามแยกน้ำเป็น สพป. ระยอง เขต 2 89 ทอง 5
6 วัดบุนนาค สพป. ระยอง เขต 2 84 ทอง 6
7 วัดสารนารถธรรมาราม สพป. ระยอง เขต 2 79 เงิน 7
8 วัดเนินเขาดิน สพป. ระยอง เขต 2 79 เงิน 7
9 รุ่งนภาพิทยา สพป. ระยอง เขต 2 78 เงิน 9
10 วัดคงคาวราราม สพป. ระยอง เขต 2 78 เงิน 9
11 บ้านสองพี่น้อง สพป. ระยอง เขต 2 77 เงิน 11
12 บ้านห้วยทับมอญ สพป. ระยอง เขต 2 76 เงิน 12
13 บ้านชุมแสง สพป. ระยอง เขต 2 75 เงิน 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 311
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งเค็ด สพป. ระยอง เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเนินทราย สพป. ระยอง เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเนินสุขสำรอง สพป. ระยอง เขต 2 90 ทอง 4
5 บ้านสองพี่น้อง สพป. ระยอง เขต 2 78 เงิน 5
6 วัดเนินเขาดิน สพป. ระยอง เขต 2 76 เงิน 6
7 บ้านชุมแสง สพป. ระยอง เขต 2 74 เงิน 7
8 บ้านศรีประชา สพป. ระยอง เขต 2 - -
9 วัดป่ายุบ สพป. ระยอง เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 308
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดกลางกร่ำ สพป. ระยอง เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเกาะลอย สพป. ระยอง เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสามแยกน้ำเป็น สพป. ระยอง เขต 2 88 ทอง 4
5 วัดหนองกันเกรา สพป. ระยอง เขต 2 85 ทอง 5
6 บ้านสองพี่น้อง สพป. ระยอง เขต 2 83 ทอง 6
7 บ้านบึงตะกาด สพป. ระยอง เขต 2 77 เงิน 7
8 วัดเนินเขาดิน สพป. ระยอง เขต 2 75 เงิน 8
9 บ้านห้วยยาง สพป. ระยอง เขต 2 74 เงิน 9
10 บ้านเขาหินแท่น สพป. ระยอง เขต 2 72 เงิน 10
11 บ้านทุ่งเค็ด สพป. ระยอง เขต 2 70 เงิน 11
12 วัดหนองกะพ้อ สพป. ระยอง เขต 2 65 ทองแดง 12
13 บ้านคลองบางบ่อ สพป. ระยอง เขต 2 63 ทองแดง 13
14 บ้านชุมแสง สพป. ระยอง เขต 2 62 ทองแดง 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 307
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดกลางกร่ำ สพป. ระยอง เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเกาะลอย สพป. ระยอง เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 75 เงิน 4
5 วัดหนองกันเกรา สพป. ระยอง เขต 2 74 เงิน 5
6 วัดกะแส สพป. ระยอง เขต 2 69 ทองแดง 6
7 บ้านเขาหินแท่น สพป. ระยอง เขต 2 68 ทองแดง 7
8 บ้านคลองบางบ่อ สพป. ระยอง เขต 2 67 ทองแดง 8
9 บ้านเนินสมบูรณ์ สพป. ระยอง เขต 2 66 ทองแดง 9
10 บ้านชุมแสง สพป. ระยอง เขต 2 65 ทองแดง 10
11 บ้านสองสลึง สพป. ระยอง เขต 2 - -
12 วัดป่ายุบ สพป. ระยอง เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 269
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชุมแสง สพป. ระยอง เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสารนารถธรรมาราม สพป. ระยอง เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านวังจันทน์ สพป. ระยอง เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเกาะลอย สพป. ระยอง เขต 2 96 ทอง 4
5 บ้านสามแยกน้ำเป็น สพป. ระยอง เขต 2 95 ทอง 5
6 บ้านเขาตลาด สพป. ระยอง เขต 2 94 ทอง 6
7 รุ่งนภาพิทยา สพป. ระยอง เขต 2 93 ทอง 7
8 ชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 92 ทอง 8
9 วัดเนินทราย สพป. ระยอง เขต 2 91 ทอง 9
10 บ้านเนินสุขสำรอง สพป. ระยอง เขต 2 90 ทอง 10
11 บ้านชำสมอ สพป. ระยอง เขต 2 79 เงิน 11
12 บ้านทุ่งเค็ด สพป. ระยอง เขต 2 79 เงิน 11
13 บ้านสองสลึง สพป. ระยอง เขต 2 79 เงิน 11
14 บ้านเขาช่องลม สพป. ระยอง เขต 2 79 เงิน 11
15 บ้านเนินไม้หอม สพป. ระยอง เขต 2 79 เงิน 11
16 วัดจำรุง สพป. ระยอง เขต 2 79 เงิน 11
17 วัดหนองกันเกรา สพป. ระยอง เขต 2 79 เงิน 11
18 บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง สพป. ระยอง เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 268
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสารนารถธรรมาราม สพป. ระยอง เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ
2 รุ่งนภาพิทยา สพป. ระยอง เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านวังจันทน์ สพป. ระยอง เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเนินสุขสำรอง สพป. ระยอง เขต 2 96 ทอง 4
5 บ้านสามแยกน้ำเป็น สพป. ระยอง เขต 2 95 ทอง 5
6 ชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 94 ทอง 6
7 บ้านหนองม่วง สพป. ระยอง เขต 2 93 ทอง 7
8 บ้านชำฆ้อ สพป. ระยอง เขต 2 92 ทอง 8
9 บ้านชุมแสง สพป. ระยอง เขต 2 92 ทอง 8
10 วัดเนินเขาดิน สพป. ระยอง เขต 2 92 ทอง 8
11 บ้านสองสลึง สพป. ระยอง เขต 2 79 เงิน 11
12 บ้านเขาช่องลม สพป. ระยอง เขต 2 79 เงิน 11
13 วัดชากมะกรูด สพป. ระยอง เขต 2 79 เงิน 11
14 วัดสมอโพรง สพป. ระยอง เขต 2 79 เงิน 11
15 วัดหนองกะพ้อ สพป. ระยอง เขต 2 79 เงิน 11
16 วัดหนองกันเกรา สพป. ระยอง เขต 2 79 เงิน 11
17 วัดเกาะลอย สพป. ระยอง เขต 2 79 เงิน 11
18 วัดเนินยาง สพป. ระยอง เขต 2 79 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 263
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านวังจันทน์ สพป. ระยอง เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสามแยกน้ำเป็น สพป. ระยอง เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รุ่งนภาพิทยา สพป. ระยอง เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองกันเกรา สพป. ระยอง เขต 2 92 ทอง 4
5 ชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 91 ทอง 5
6 วัดสารนารถธรรมาราม สพป. ระยอง เขต 2 90 ทอง 6
7 วัดเกาะลอย สพป. ระยอง เขต 2 90 ทอง 6
8 บ้านยางงาม สพป. ระยอง เขต 2 78 เงิน 8
9 บ้านชุมแสง สพป. ระยอง เขต 2 77 เงิน 9
10 บ้านทุ่งเค็ด สพป. ระยอง เขต 2 76 เงิน 10
11 วัดคลองปูน สพป. ระยอง เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 020
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบึงตะกาด สพป. ระยอง เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองกันเกรา สพป. ระยอง เขต 2 85 ทอง 4
5 วัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 82 ทอง 5
6 บ้านน้ำใส สพป. ระยอง เขต 2 81 ทอง 6
7 วัดบ้านนา สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง 7
8 บ้านสองสลึง สพป. ระยอง เขต 2 79 เงิน 8
9 วัดมงคลวุฒาวาส สพป. ระยอง เขต 2 78 เงิน 9
10 บ้านหนองคุย สพป. ระยอง เขต 2 77 เงิน 10
11 บ้านเขาช่องลม สพป. ระยอง เขต 2 77 เงิน 10
12 บ้านเต้าปูนหาย สพป. ระยอง เขต 2 77 เงิน 10
13 วัดกะแส สพป. ระยอง เขต 2 76 เงิน 13
14 บ้านสามแยกน้ำเป็น สพป. ระยอง เขต 2 73 เงิน 14
15 วัดสารนารถธรรมาราม สพป. ระยอง เขต 2 73 เงิน 14
16 บ้านมาบเหลาชะโอน สพป. ระยอง เขต 2 71 เงิน 16
17 บ้านเขาตลาด สพป. ระยอง เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 262
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสามแยกน้ำเป็น สพป. ระยอง เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านวังจันทน์ สพป. ระยอง เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านชุมแสง สพป. ระยอง เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดคงคาวราราม สพป. ระยอง เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านยางงาม สพป. ระยอง เขต 2 83 ทอง 5
6 วัดเกาะลอย สพป. ระยอง เขต 2 82 ทอง 6
7 ชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง 7
8 วัดพังราด สพป. ระยอง เขต 2 78 เงิน 8
9 รุ่งนภาพิทยา สพป. ระยอง เขต 2 76 เงิน 9
10 บ้านสองสลึง สพป. ระยอง เขต 2 75 เงิน 10
11 วัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 72 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 028
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าลำบิด สพป. ระยอง เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเต้าปูนหาย สพป. ระยอง เขต 2 70 เงิน 4
5 บ้านหนองคุย สพป. ระยอง เขต 2 68 ทองแดง 5
6 บ้านเนินสมบูรณ์ สพป. ระยอง เขต 2 66 ทองแดง 6
7 บ้านสองสลึง สพป. ระยอง เขต 2 - -
8 วัดหนองกันเกรา สพป. ระยอง เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน