หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 34 44 35
2 002 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 15 25 22
3 003 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 68 167 111
4 011 โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 1 1 1
5 012 โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ 15 35 17
6 013 โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 28 56 41
7 014 โรงเรียนบ้านคลองไผ่ 10 29 15
8 016 โรงเรียนบ้านชงโค 0 0 0
9 017 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 43 84 60
10 018 โรงเรียนบ้านชำสมอ 7 11 7
11 019 โรงเรียนบ้านชุมแสง 32 63 41
12 020 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 2 2 2
13 023 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 21 35 29
14 022 โรงเรียนบ้านท่าลำบิด 15 20 16
15 024 โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย 2 3 3
16 025 โรงเรียนบ้านน้ำเป็น 2 2 2
17 026 โรงเรียนบ้านน้ำใส 16 40 25
18 032 โรงเรียนบ้านบึงตะกาด 9 21 15
19 033 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 24 59 37
20 034 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 15 48 25
21 035 โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน 5 12 6
22 036 โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน 6 17 11
23 037 โรงเรียนบ้านยางงาม 7 12 9
24 038 โรงเรียนบ้านยางเอน 27 57 41
25 039 โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง 4 5 4
26 040 โรงเรียนบ้านวังหิน 12 28 20
27 041 โรงเรียนบ้านศรีประชา 9 13 9
28 042 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 9 25 14
29 043 โรงเรียนบ้านสองสลึง 36 73 52
30 044 โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 36 65 50
31 045 โรงเรียนบ้านสีระมัน 13 29 21
32 046 โรงเรียนบ้านหนองคุย 5 9 9
33 048 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1 6 1
34 049 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 9 16 10
35 047 โรงเรียนบ้านหนองไทร 3 4 4
36 050 โรงเรียนบ้านห้วงหิน 1 3 1
37 051 โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 22 45 33
38 052 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 7 14 11
39 007 โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 20 34 26
40 006 โรงเรียนบ้านเขาช่องลม 17 30 18
41 008 โรงเรียนบ้านเขาตลาด 6 10 6
42 009 โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น 9 16 11
43 010 โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น 4 8 7
44 015 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 9 20 10
45 021 โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย 5 14 10
46 027 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1 3 1
47 029 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 13 30 22
48 030 โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง 18 32 21
49 031 โรงเรียนบ้านเนินหย่อง 6 6 6
50 028 โรงเรียนบ้านเนินไม้หอม 2 4 2
51 053 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 8 10 8
52 005 โรงเรียนบ้านแก่งหวาย 2 3 2
53 054 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 31 58 37
54 055 โรงเรียนวัดกองดิน 2 3 2
55 056 โรงเรียนวัดกะแส 16 40 25
56 061 โรงเรียนวัดคงคาวราราม 9 22 14
57 062 โรงเรียนวัดคลองชากพง 8 27 12
58 063 โรงเรียนวัดคลองปูน 12 24 14
59 064 โรงเรียนวัดจำรุง 3 6 5
60 065 โรงเรียนวัดชากมะกรูด 9 20 14
61 066 โรงเรียนวัดชุมนุมสูง 14 52 25
62 068 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 11 20 12
63 070 โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน 5 10 8
64 069 โรงเรียนวัดท่ากง 7 15 11
65 075 โรงเรียนวัดบุนนาค 18 37 27
66 074 โรงเรียนวัดบ้านนา 5 9 8
67 076 โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด 4 9 7
68 077 โรงเรียนวัดป่ายุบ 14 33 21
69 078 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 58 177 101
70 079 โรงเรียนวัดพลงไสว 10 28 19
71 080 โรงเรียนวัดพังราด 4 9 6
72 082 โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส 15 34 19
73 083 โรงเรียนวัดวังหว้า 7 25 12
74 084 โรงเรียนวัดสมอโพรง 14 38 20
75 085 โรงเรียนวัดสันติวัน 2 6 4
76 086 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 34 153 56
77 087 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 51 123 82
78 088 โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ 15 27 22
79 089 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 22 43 32
80 057 โรงเรียนวัดเกาะลอย 27 73 48
81 058 โรงเรียนวัดเขากะโดน 4 7 5
82 059 โรงเรียนวัดเขาน้อย 6 12 9
83 060 โรงเรียนวัดเขาสำรอง 1 1 1
84 072 โรงเรียนวัดเนินทราย 12 18 14
85 073 โรงเรียนวัดเนินยาง 10 30 18
86 071 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 20 54 28
87 081 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1 2 1
88 067 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 8 13 9
89 090 โรงเรียนอนุบาลหลานรัก 0 0 0
90 004 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓ 14 31 20
รวม 1194 2687 1728
4415

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]