เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 135
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดไผ่ล้อม สพป. ระยอง เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดมาบข่า สพป. ระยอง เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตะเกราทอง สพป. ระยอง เขต 1 83 ทอง 4
5 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 81 ทอง 5
6 บ้านหนองบอน สพป. ระยอง เขต 1 80 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 241
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่น้ำคู้ สพป. ระยอง เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดมาบข่า สพป. ระยอง เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตะเกราทอง สพป. ระยอง เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 75 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 242
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป. ระยอง เขต 1 87.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดมาบข่า สพป. ระยอง เขต 1 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 248
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลระยองวัดหนองสนม สพป. ระยอง เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 275
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดชากลูกหญ้า สพป. ระยอง เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 277
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 95.66 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 287
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 162
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตะเกราทอง สพป. ระยอง เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 177
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดชากลูกหญ้า สพป. ระยอง เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 185
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป. ระยอง เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 197
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 209
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 86.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดชากลูกหญ้า สพป. ระยอง เขต 1 71.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 213
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่น้ำคู้ สพป. ระยอง เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดมาบข่า สพป. ระยอง เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสำนักกะท้อน สพป. ระยอง เขต 1 73.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตะเกราทอง สพป. ระยอง เขต 1 68 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 231
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ สพป. ระยอง เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่น้ำคู้ สพป. ระยอง เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดชากลูกหญ้า สพป. ระยอง เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 109
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดมาบข่า สพป. ระยอง เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 108
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดมาบข่า สพป. ระยอง เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านมาบยางพร สพป. ระยอง เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 104
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดมาบข่า สพป. ระยอง เขต 1 85.67 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 80.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 084
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

รหัสกิจกรรม : 703
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ สพป. ระยอง เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มณีวรรณวิทยา สพป. ระยอง เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) สพป. ระยอง เขต 1 90 ทอง 4
5 วัดหนองตะแบก สพป. ระยอง เขต 1 88 ทอง 5
6 ชุมชนวัดบ้านแลง สพป. ระยอง เขต 1 79 เงิน 6
7 บ้านมาบยางพร สพป. ระยอง เขต 1 78 เงิน 7
8 วัดธรรมสถิต สพป. ระยอง เขต 1 77 เงิน 8
9 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 77 เงิน 8
10 อนันต์ศึกษา สพป. ระยอง เขต 1 76 เงิน 10
11 บ้านท่าเสา สพป. ระยอง เขต 1 75 เงิน 11
12 สาธิตเทศบาลนครระยอง สพป. ระยอง เขต 1 69 ทองแดง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

รหัสกิจกรรม : 702
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ สพป. ระยอง เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปลวกแดง สพป. ระยอง เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดบ้านแลง สพป. ระยอง เขต 1 88 ทอง 4
5 บ้านสมานมิตร สพป. ระยอง เขต 1 87 ทอง 5
6 อนันต์ศึกษา สพป. ระยอง เขต 1 86 ทอง 6
7 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) สพป. ระยอง เขต 1 84 ทอง 7
8 วัดสระแก้ว สพป. ระยอง เขต 1 83 ทอง 8
9 สาธิตเทศบาลนครระยอง สพป. ระยอง เขต 1 82 ทอง 9
10 วัดปทุมาวาส สพป. ระยอง เขต 1 81 ทอง 10
11 อัสสัมชัญระยอง สพป. ระยอง เขต 1 80 ทอง 11
12 วัดบ้านเก่า สพป. ระยอง เขต 1 75 เงิน 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 734
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดธรรมสถิต สพป. ระยอง เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดมาบข่า สพป. ระยอง เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปากแพรก สพป. ระยอง เขต 1 92 ทอง 4
5 วัดชากหมาก สพป. ระยอง เขต 1 91 ทอง 5
6 มณีวรรณวิทยา สพป. ระยอง เขต 1 89 ทอง 6
7 วัดหนองกระบอก สพป. ระยอง เขต 1 88 ทอง 7
8 บ้านชะวึก สพป. ระยอง เขต 1 86 ทอง 8
9 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป. ระยอง เขต 1 85 ทอง 9
10 บ้านคลองขนุน สพป. ระยอง เขต 1 80 ทอง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 068
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ สพป. ระยอง เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ สพป. ระยอง เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 067
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ สพป. ระยอง เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 กวงฮั้ว สพป. ระยอง เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) สพป. ระยอง เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 78 เงิน 4
5 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ สพป. ระยอง เขต 1 74 เงิน 5
6 วัดชากลูกหญ้า สพป. ระยอง เขต 1 72 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 050
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ สพป. ระยอง เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดห้วงหิน สพป. ระยอง เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 048
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลระยองวัดหนองสนม สพป. ระยอง เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดไผ่ล้อม สพป. ระยอง เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปลวกแดง สพป. ระยอง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป. ระยอง เขต 1 87 ทอง 4
5 มณีวรรณวิทยา สพป. ระยอง เขต 1 85 ทอง 5
6 บ้านพยูน สพป. ระยอง เขต 1 82 ทอง 6
7 สามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. ระยอง เขต 1 81 ทอง 7
8 วัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 027
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 91.65 ทอง ชนะเลิศ
2 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ สพป. ระยอง เขต 1 86.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบึงตาต้า สพป. ระยอง เขต 1 83.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบึงต้นชัน สพป. ระยอง เขต 1 76.50 เงิน 4
5 วัดท่าเรือ สพป. ระยอง เขต 1 75.98 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 026
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลระยองวัดหนองสนม สพป. ระยอง เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดไผ่ล้อม สพป. ระยอง เขต 1 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านยายจั่น สพป. ระยอง เขต 1 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดปลวกเกตุ สพป. ระยอง เขต 1 86.34 ทอง 4
5 บ้านมาบยางพร สพป. ระยอง เขต 1 82.34 ทอง 5
6 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 80.33 ทอง 6
7 วัดห้วงหิน สพป. ระยอง เขต 1 72.67 เงิน 7
8 วุฒินันท์ สพป. ระยอง เขต 1 71.99 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 034
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดชากหมาก สพป. ระยอง เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ สพป. ระยอง เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองพะวา สพป. ระยอง เขต 1 89 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 023
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดบ้านแลง สพป. ระยอง เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองกรับ สพป. ระยอง เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดแกลงบน สพป. ระยอง เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 88 ทอง 4
5 วัดชากหมาก สพป. ระยอง เขต 1 86 ทอง 5
6 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ สพป. ระยอง เขต 1 84 ทอง 6
7 วัดห้วงหิน สพป. ระยอง เขต 1 83 ทอง 7
8 มาบยางพรวิทยาคม สพป. ระยอง เขต 1 82 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 022
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ สพป. ระยอง เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านยายจั่น สพป. ระยอง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป. ระยอง เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านมาบยางพร สพป. ระยอง เขต 1 86 ทอง 4
5 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 83 ทอง 5
6 วัดคีรีภาวนาราม สพป. ระยอง เขต 1 81 ทอง 6
7 วัดชากกอไผ่ สพป. ระยอง เขต 1 80 ทอง 7
8 วัดละหารไร่ สพป. ระยอง เขต 1 80 ทอง 7
9 ชุมชนวัดบ้านแลง สพป. ระยอง เขต 1 79 เงิน 9
10 วุฒินันท์ สพป. ระยอง เขต 1 74 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน