สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ระยอง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลระยอง 14 7 2 23 25 2 0 2 27
2 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 11 14 3 28 30 9 2 3 41
3 วัดบ้านฉาง 10 6 4 20 28 10 2 2 40
4 วัดท่าเรือ 9 8 10 27 32 17 6 1 55
5 วัดตะพงนอก 6 8 4 18 18 7 2 1 27
6 วัดมาบข่า 6 7 5 18 16 3 1 1 20
7 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 6 7 4 17 18 6 2 1 26
8 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 5 4 6 15 28 6 3 5 37
9 ชุมชนวัดทับมา 5 2 1 8 11 3 0 1 14
10 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ 5 1 2 8 17 3 1 0 21
11 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 5 0 2 7 7 4 2 0 13
12 บวรรัตนศาสตร์ 4 6 8 18 23 4 2 3 29
13 วัดหนองพะวา 4 5 3 12 18 7 2 2 27
14 ชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 4 4 5 13 12 2 4 1 18
15 วัดสระแก้ว 4 3 7 14 14 4 3 0 21
16 บ้านมาบตาพุด 4 3 2 9 11 3 1 0 15
17 วัดพลา 4 3 2 9 11 2 1 1 14
18 วุฒินันท์ 4 3 2 9 10 5 2 1 17
19 บ้านห้วยปราบ 4 3 1 8 11 3 1 3 15
20 บ้านปลวกแดง 4 1 5 10 10 2 0 1 12
21 กวงฮั้ว 4 1 0 5 7 3 0 1 10
22 วัดบ้านดอน 4 1 0 5 7 0 0 2 7
23 มาบยางพรวิทยาคม 4 0 5 9 10 5 0 1 15
24 ชุมชนวัดบ้านแลง 3 9 1 13 20 9 4 0 33
25 วัดชากลูกหญ้า 3 8 6 17 16 7 0 0 23
26 สาธิตเทศบาลนครระยอง 3 3 2 8 11 1 4 4 16
27 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 3 2 1 6 8 1 1 1 10
28 บ้านแม่น้ำคู้ 3 2 0 5 5 0 0 0 5
29 วัดเนินพระ 3 1 1 5 8 0 1 0 9
30 อนุบาลระยองวัดหนองสนม 3 1 0 4 6 0 0 0 6
31 วัดในไร่ 3 0 3 6 10 1 0 2 11
32 เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 3 0 2 5 9 4 2 0 15
33 ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 3 0 0 3 7 0 0 0 7
34 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ 3 0 0 3 5 2 0 0 7
35 บ้านมาบป่าหวาย 3 0 0 3 3 0 0 0 3
36 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ 2 5 3 10 11 11 0 3 22
37 วัดปทุมาวาส 2 2 4 8 14 3 2 1 19
38 วัดชากหมาก 2 2 1 5 8 1 3 0 12
39 บ้านหนองฆ้อ 2 0 2 4 3 2 2 0 7
40 บ้านไร่จันดี 2 0 1 3 5 1 0 1 6
41 บ้านคลองน้ำแดง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
42 มณีวรรณวิทยา 1 5 6 12 16 4 0 0 20
43 อัสสัมชัญระยอง 1 4 2 7 7 4 4 5 15
44 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 1 3 2 6 12 4 1 3 17
45 บ้านสำนักทอง 1 3 1 5 4 3 2 2 9
46 วัดห้วงหิน 1 2 2 5 9 4 1 1 14
47 บ้านยายจั่น 1 2 1 4 4 0 0 0 4
48 วัดไผ่ล้อม 1 2 0 3 6 7 2 1 15
49 ชุมชนวัดหนองคอกหมู 1 2 0 3 4 1 0 3 5
50 บ้านมาบยางพร 1 1 4 6 10 4 0 2 14
51 วัดแกลงบน 1 1 1 3 3 4 1 1 8
52 บ้านคลองขนุน 1 1 0 2 4 2 2 1 8
53 เทศบาลวัดปากน้ำ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
54 วัดธรรมสถิต 1 1 0 2 2 1 0 0 3
55 บ้านตะเกราทอง 1 0 2 3 3 1 1 0 5
56 บ้านปากแพรก 1 0 1 2 4 1 1 0 6
57 วัดยายดา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
58 วัดสำนักกะท้อน 1 0 1 2 1 2 3 0 6
59 อรวินวิทยา 1 0 0 1 5 6 2 2 13
60 บ้านหนองไร่ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
61 วัดกระเฉท 1 0 0 1 2 1 0 0 3
62 วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 1 0 0 1 2 0 0 0 2
63 สมคิดวิทยา 1 0 0 1 1 1 1 0 3
64 บ้านหนองระกำ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 วัดหนองกรับ 0 2 1 3 10 5 4 4 19
66 เซนต์โยเซฟระยอง 0 2 1 3 3 2 0 0 5
67 วัดปลวกเกตุ 0 2 0 2 5 2 1 0 8
68 วัดคีรีภาวนาราม 0 1 3 4 6 1 0 0 7
69 เทศบาลมาบตาพุด 0 1 2 3 2 2 1 0 5
70 บ้านบึงตาต้า 0 1 1 2 4 2 0 2 6
71 อุดมวิทยานุกุล 0 1 1 2 3 2 0 1 5
72 วัดหนองกระบอก 0 1 1 2 3 0 4 0 7
73 บ้านมาบตอง 0 1 1 2 3 0 1 1 4
74 วัดบ้านค่าย 0 1 1 2 2 1 0 2 3
75 อนุบาลรักภาษา 0 1 0 1 4 1 0 0 5
76 บ้านสมานมิตร 0 1 0 1 3 0 0 2 3
77 วัดตะเคียนทอง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
78 บ้านหนองละลอก 0 1 0 1 1 1 0 0 2
79 วัดสมบูรณาราม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
80 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 เทศบาลบ้านปากคลอง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านพยูน 0 0 2 2 5 0 1 0 6
83 ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 0 0 2 2 3 1 0 1 4
84 บ้านหนองบอน 0 0 2 2 2 1 1 2 4
85 บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 0 0 2 2 1 1 0 0 2
86 บ้านหนองจอก 0 0 1 1 4 1 1 2 6
87 สามัคคีราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
88 วัดเขาสำเภาทอง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
89 วัดตาขัน 0 0 1 1 2 1 0 0 3
90 วัดมาบชลูด 0 0 1 1 1 2 0 0 3
91 วัดนาตาขวัญ 0 0 1 1 1 1 2 0 4
92 บ้านคลองยายเมือง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
93 บ้านคลองกรำ 0 0 1 1 0 0 0 1 0
94 เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 0 0 0 0 5 0 0 0 5
95 วัดน้ำคอก 0 0 0 0 3 0 2 0 5
96 วัดละหารไร่ 0 0 0 0 3 0 0 1 3
97 วัดชากกอไผ่ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
98 อนันต์ศึกษา 0 0 0 0 2 5 0 0 7
99 วัดบ้านเก่า 0 0 0 0 2 1 0 1 3
100 บ้านชะวึก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
101 วัดประชุมมิตรบำรุง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
102 อารีย์วัฒนา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
103 บ้านบึงต้นชัน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
104 วัดหนองตะแบก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
105 วัดเกาะ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
106 บ้านเขายายชุม 0 0 0 0 1 0 1 3 2
107 วัดตากวน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 วัดเภตราสุขารมย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 เทศบาล 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 บ้านท่าเสา 0 0 0 0 0 3 0 1 3
112 บ้านเขาลอย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
113 บ้านเนินเสาธง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
114 บ้านหนองสะพาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
115 บ้านเขาห้วยมะหาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
116 วัดกรอกยายชา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
117 วัดเนินกระปรอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
118 บ้านมาบเตย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
119 วัดชากผักกูด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
120 วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
121 บ้านคลองบางไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
122 วัดดอนจันทน์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
123 นครระยองวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 พัฒนเวชศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 201 180 162 543 743 252 104 92 1,099