สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ระยอง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลระยอง 14 7 2 23 25 2 0 2 27
2 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 11 14 3 28 29 9 2 3 40
3 วัดท่าเรือ 9 8 10 27 32 17 6 1 55
4 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 6 7 4 17 18 6 2 1 26
5 วัดตะพงนอก 5 8 4 17 17 7 2 1 26
6 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 5 4 6 15 28 6 3 5 37
7 ชุมชนวัดทับมา 5 2 1 8 11 3 0 1 14
8 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 5 0 2 7 7 4 2 0 13
9 บวรรัตนศาสตร์ 4 6 8 18 23 4 2 3 29
10 วัดหนองพะวา 4 5 3 12 18 7 2 2 27
11 ชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 4 4 5 13 12 2 4 1 18
12 วัดสระแก้ว 4 3 7 14 14 4 3 0 21
13 บ้านมาบตาพุด 4 3 2 9 11 3 1 0 15
14 วัดพลา 4 3 2 9 11 2 1 1 14
15 วุฒินันท์ 4 3 2 9 10 5 2 1 17
16 บ้านห้วยปราบ 4 3 1 8 11 3 1 3 15
17 วัดมาบข่า 4 2 5 11 9 3 1 1 13
18 บ้านปลวกแดง 4 1 5 10 10 2 0 1 12
19 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ 4 1 2 7 16 3 1 0 20
20 กวงฮั้ว 4 1 0 5 7 3 0 1 10
21 วัดบ้านดอน 4 1 0 5 7 0 0 2 7
22 มาบยางพรวิทยาคม 4 0 5 9 10 5 0 1 15
23 ชุมชนวัดบ้านแลง 3 9 1 13 20 9 4 0 33
24 วัดบ้านฉาง 3 5 3 11 19 9 2 2 30
25 สาธิตเทศบาลนครระยอง 3 3 2 8 11 1 4 4 16
26 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 3 2 1 6 8 1 1 1 10
27 วัดเนินพระ 3 1 1 5 8 0 1 0 9
28 วัดในไร่ 3 0 3 6 10 1 0 2 11
29 เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 3 0 2 5 9 4 2 0 15
30 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ 3 0 0 3 5 2 0 0 7
31 บ้านมาบป่าหวาย 3 0 0 3 3 0 0 0 3
32 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ 2 5 3 10 11 11 0 3 22
33 วัดชากลูกหญ้า 2 4 5 11 13 4 0 0 17
34 วัดปทุมาวาส 2 2 4 8 14 3 2 1 19
35 วัดชากหมาก 2 2 1 5 8 1 3 0 12
36 อนุบาลระยองวัดหนองสนม 2 1 0 3 5 0 0 0 5
37 บ้านหนองฆ้อ 2 0 2 4 3 2 2 0 7
38 บ้านไร่จันดี 2 0 1 3 5 1 0 1 6
39 บ้านคลองน้ำแดง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
40 มณีวรรณวิทยา 1 5 6 12 16 4 0 0 20
41 อัสสัมชัญระยอง 1 4 2 7 7 4 4 5 15
42 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 1 3 2 6 12 4 1 3 17
43 บ้านสำนักทอง 1 3 1 5 4 3 2 2 9
44 วัดห้วงหิน 1 2 2 5 9 4 1 1 14
45 บ้านยายจั่น 1 2 1 4 4 0 0 0 4
46 ชุมชนวัดหนองคอกหมู 1 2 0 3 4 1 0 3 5
47 บ้านมาบยางพร 1 1 3 5 10 3 0 2 13
48 วัดแกลงบน 1 1 1 3 3 4 1 1 8
49 บ้านคลองขนุน 1 1 0 2 4 2 2 1 8
50 เทศบาลวัดปากน้ำ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
51 วัดธรรมสถิต 1 1 0 2 2 1 0 0 3
52 บ้านแม่น้ำคู้ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
53 บ้านปากแพรก 1 0 1 2 4 1 1 0 6
54 วัดยายดา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
55 อรวินวิทยา 1 0 0 1 5 6 2 2 13
56 ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 1 0 0 1 5 0 0 0 5
57 บ้านหนองไร่ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
58 วัดกระเฉท 1 0 0 1 2 1 0 0 3
59 วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 1 0 0 1 2 0 0 0 2
60 สมคิดวิทยา 1 0 0 1 1 1 1 0 3
61 บ้านหนองระกำ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 วัดหนองกรับ 0 2 1 3 10 5 4 4 19
63 เซนต์โยเซฟระยอง 0 2 1 3 3 2 0 0 5
64 วัดไผ่ล้อม 0 2 0 2 5 7 2 1 14
65 วัดปลวกเกตุ 0 2 0 2 5 2 1 0 8
66 วัดคีรีภาวนาราม 0 1 3 4 6 1 0 0 7
67 เทศบาลมาบตาพุด 0 1 2 3 2 2 1 0 5
68 บ้านบึงตาต้า 0 1 1 2 4 2 0 2 6
69 อุดมวิทยานุกุล 0 1 1 2 3 2 0 1 5
70 วัดหนองกระบอก 0 1 1 2 3 0 4 0 7
71 บ้านมาบตอง 0 1 1 2 3 0 1 1 4
72 วัดบ้านค่าย 0 1 1 2 2 1 0 2 3
73 อนุบาลรักภาษา 0 1 0 1 4 1 0 0 5
74 บ้านสมานมิตร 0 1 0 1 3 0 0 2 3
75 วัดตะเคียนทอง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
76 บ้านหนองละลอก 0 1 0 1 1 1 0 0 2
77 วัดสมบูรณาราม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
78 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
79 เทศบาลบ้านปากคลอง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านพยูน 0 0 2 2 5 0 1 0 6
81 ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 0 0 2 2 3 1 0 1 4
82 บ้านหนองบอน 0 0 2 2 1 1 1 2 3
83 บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 0 0 2 2 1 1 0 0 2
84 บ้านหนองจอก 0 0 1 1 4 1 1 2 6
85 สามัคคีราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
86 วัดเขาสำเภาทอง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
87 วัดตาขัน 0 0 1 1 2 1 0 0 3
88 วัดมาบชลูด 0 0 1 1 1 2 0 0 3
89 วัดนาตาขวัญ 0 0 1 1 1 1 2 0 4
90 บ้านคลองยายเมือง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
91 บ้านตะเกราทอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
92 บ้านคลองกรำ 0 0 1 1 0 0 0 1 0
93 เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 0 0 0 0 5 0 0 0 5
94 วัดน้ำคอก 0 0 0 0 3 0 2 0 5
95 วัดละหารไร่ 0 0 0 0 3 0 0 1 3
96 วัดชากกอไผ่ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
97 อนันต์ศึกษา 0 0 0 0 2 5 0 0 7
98 วัดบ้านเก่า 0 0 0 0 2 1 0 1 3
99 บ้านชะวึก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
100 วัดประชุมมิตรบำรุง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
101 อารีย์วัฒนา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
102 บ้านบึงต้นชัน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
103 วัดหนองตะแบก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
104 วัดเกาะ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
105 บ้านเขายายชุม 0 0 0 0 1 0 1 3 2
106 วัดตากวน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 วัดเภตราสุขารมย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 เทศบาล 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 บ้านท่าเสา 0 0 0 0 0 3 0 1 3
111 วัดสำนักกะท้อน 0 0 0 0 0 1 3 0 4
112 บ้านเขาลอย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
113 บ้านเนินเสาธง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
114 บ้านหนองสะพาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
115 บ้านเขาห้วยมะหาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
116 วัดกรอกยายชา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
117 วัดเนินกระปรอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
118 บ้านมาบเตย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
119 วัดชากผักกูด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
120 วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
121 บ้านคลองบางไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
122 วัดดอนจันทน์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
123 นครระยองวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 พัฒนเวชศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 181 169 157 507 710 245 103 92 1,058