สรุปเหรียญรางวัล สพป. ระยอง เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าเรือ 32 17 6 1 55
2 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 29 9 2 3 40
3 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 28 6 3 5 37
4 อนุบาลระยอง 25 2 0 2 27
5 บวรรัตนศาสตร์ 23 4 2 3 29
6 ชุมชนวัดบ้านแลง 20 9 4 0 33
7 วัดบ้านฉาง 19 9 2 2 30
8 วัดหนองพะวา 18 7 2 2 27
9 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 18 6 2 1 26
10 วัดตะพงนอก 17 7 2 1 26
11 มณีวรรณวิทยา 16 4 0 0 20
12 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ 16 3 1 0 20
13 วัดสระแก้ว 14 4 3 0 21
14 วัดปทุมาวาส 14 3 2 1 19
15 วัดชากลูกหญ้า 13 4 0 0 17
16 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 12 4 1 3 17
17 ชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 12 2 4 1 18
18 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ 11 11 0 3 22
19 บ้านห้วยปราบ 11 3 1 3 15
20 บ้านมาบตาพุด 11 3 1 0 15
21 ชุมชนวัดทับมา 11 3 0 1 14
22 วัดพลา 11 2 1 1 14
23 สาธิตเทศบาลนครระยอง 11 1 4 4 16
24 วัดหนองกรับ 10 5 4 4 19
25 วุฒินันท์ 10 5 2 1 17
26 มาบยางพรวิทยาคม 10 5 0 1 15
27 บ้านมาบยางพร 10 3 0 2 13
28 บ้านปลวกแดง 10 2 0 1 12
29 วัดในไร่ 10 1 0 2 11
30 เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 9 4 2 0 15
31 วัดห้วงหิน 9 4 1 1 14
32 วัดมาบข่า 9 3 1 1 13
33 วัดชากหมาก 8 1 3 0 12
34 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 8 1 1 1 10
35 วัดเนินพระ 8 0 1 0 9
36 อัสสัมชัญระยอง 7 4 4 5 15
37 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 7 4 2 0 13
38 กวงฮั้ว 7 3 0 1 10
39 วัดบ้านดอน 7 0 0 2 7
40 วัดคีรีภาวนาราม 6 1 0 0 7
41 วัดไผ่ล้อม 5 7 2 1 14
42 อรวินวิทยา 5 6 2 2 13
43 วัดปลวกเกตุ 5 2 1 0 8
44 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ 5 2 0 0 7
45 บ้านไร่จันดี 5 1 0 1 6
46 บ้านพยูน 5 0 1 0 6
47 อนุบาลระยองวัดหนองสนม 5 0 0 0 5
48 ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 5 0 0 0 5
49 เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 5 0 0 0 5
50 บ้านสำนักทอง 4 3 2 2 9
51 บ้านคลองขนุน 4 2 2 1 8
52 บ้านบึงตาต้า 4 2 0 2 6
53 บ้านหนองจอก 4 1 1 2 6
54 บ้านปากแพรก 4 1 1 0 6
55 ชุมชนวัดหนองคอกหมู 4 1 0 3 5
56 อนุบาลรักภาษา 4 1 0 0 5
57 บ้านยายจั่น 4 0 0 0 4
58 วัดแกลงบน 3 4 1 1 8
59 บ้านหนองฆ้อ 3 2 2 0 7
60 อุดมวิทยานุกุล 3 2 0 1 5
61 เซนต์โยเซฟระยอง 3 2 0 0 5
62 ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 3 1 0 1 4
63 วัดหนองกระบอก 3 0 4 0 7
64 วัดน้ำคอก 3 0 2 0 5
65 บ้านมาบตอง 3 0 1 1 4
66 บ้านสมานมิตร 3 0 0 2 3
67 วัดละหารไร่ 3 0 0 1 3
68 บ้านมาบป่าหวาย 3 0 0 0 3
69 เทศบาลวัดปากน้ำ 3 0 0 0 3
70 บ้านหนองไร่ 3 0 0 0 3
71 สามัคคีราษฎร์บำรุง 3 0 0 0 3
72 วัดชากกอไผ่ 3 0 0 0 3
73 อนันต์ศึกษา 2 5 0 0 7
74 เทศบาลมาบตาพุด 2 2 1 0 5
75 วัดเขาสำเภาทอง 2 2 0 0 4
76 วัดบ้านค่าย 2 1 0 2 3
77 วัดบ้านเก่า 2 1 0 1 3
78 วัดธรรมสถิต 2 1 0 0 3
79 วัดกระเฉท 2 1 0 0 3
80 วัดตาขัน 2 1 0 0 3
81 บ้านคลองน้ำแดง 2 0 0 0 2
82 บ้านแม่น้ำคู้ 2 0 0 0 2
83 วัดยายดา 2 0 0 0 2
84 วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 2 0 0 0 2
85 บ้านชะวึก 2 0 0 0 2
86 วัดประชุมมิตรบำรุง 2 0 0 0 2
87 อารีย์วัฒนา 2 0 0 0 2
88 วัดมาบชลูด 1 2 0 0 3
89 วัดนาตาขวัญ 1 1 2 0 4
90 บ้านหนองบอน 1 1 1 2 3
91 สมคิดวิทยา 1 1 1 0 3
92 วัดตะเคียนทอง 1 1 1 0 3
93 บ้านหนองละลอก 1 1 0 0 2
94 วัดสมบูรณาราม 1 1 0 0 2
95 บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 1 1 0 0 2
96 บ้านคลองยายเมือง 1 1 0 0 2
97 บ้านบึงต้นชัน 1 1 0 0 2
98 วัดหนองตะแบก 1 1 0 0 2
99 วัดเกาะ 1 0 2 0 3
100 บ้านเขายายชุม 1 0 1 3 2
101 บ้านหนองระกำ 1 0 0 0 1
102 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1 0 0 0 1
103 เทศบาลบ้านปากคลอง 1 0 0 0 1
104 บ้านตะเกราทอง 1 0 0 0 1
105 วัดตากวน 1 0 0 0 1
106 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 1 0 0 0 1
107 วัดเภตราสุขารมย์ 1 0 0 0 1
108 เทศบาล 2 1 0 0 0 1
109 บ้านท่าเสา 0 3 0 1 3
110 วัดสำนักกะท้อน 0 1 3 0 4
111 บ้านเขาลอย 0 1 1 0 2
112 บ้านเนินเสาธง 0 1 1 0 2
113 บ้านหนองสะพาน 0 1 0 0 1
114 บ้านเขาห้วยมะหาด 0 1 0 0 1
115 วัดกรอกยายชา 0 1 0 0 1
116 วัดเนินกระปรอก 0 1 0 0 1
117 บ้านมาบเตย 0 0 1 0 1
118 วัดชากผักกูด 0 0 1 0 1
119 วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 0 0 1 0 1
120 บ้านคลองกรำ 0 0 0 1 0
121 บ้านคลองบางไผ่ 0 0 0 1 0
122 วัดดอนจันทน์ 0 0 0 1 0
123 นครระยองวิทยาคม 0 0 0 0 0
124 พัฒนเวชศึกษา 0 0 0 0 0
รวม 710 245 103 92 1,150