สรุปเหรียญรางวัล สพป. ระยอง เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าเรือ 32 17 6 1 55
2 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 30 9 2 3 41
3 วัดบ้านฉาง 28 10 2 2 40
4 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 28 6 3 5 37
5 อนุบาลระยอง 25 2 0 2 27
6 บวรรัตนศาสตร์ 23 4 2 3 29
7 ชุมชนวัดบ้านแลง 20 9 4 0 33
8 วัดหนองพะวา 18 7 2 2 27
9 วัดตะพงนอก 18 7 2 1 27
10 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 18 6 2 1 26
11 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ 17 3 1 0 21
12 วัดชากลูกหญ้า 16 7 0 0 23
13 มณีวรรณวิทยา 16 4 0 0 20
14 วัดมาบข่า 16 3 1 1 20
15 วัดสระแก้ว 14 4 3 0 21
16 วัดปทุมาวาส 14 3 2 1 19
17 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 12 4 1 3 17
18 ชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 12 2 4 1 18
19 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ 11 11 0 3 22
20 บ้านห้วยปราบ 11 3 1 3 15
21 บ้านมาบตาพุด 11 3 1 0 15
22 ชุมชนวัดทับมา 11 3 0 1 14
23 วัดพลา 11 2 1 1 14
24 สาธิตเทศบาลนครระยอง 11 1 4 4 16
25 วัดหนองกรับ 10 5 4 4 19
26 วุฒินันท์ 10 5 2 1 17
27 มาบยางพรวิทยาคม 10 5 0 1 15
28 บ้านมาบยางพร 10 4 0 2 14
29 บ้านปลวกแดง 10 2 0 1 12
30 วัดในไร่ 10 1 0 2 11
31 เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 9 4 2 0 15
32 วัดห้วงหิน 9 4 1 1 14
33 วัดชากหมาก 8 1 3 0 12
34 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 8 1 1 1 10
35 วัดเนินพระ 8 0 1 0 9
36 อัสสัมชัญระยอง 7 4 4 5 15
37 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 7 4 2 0 13
38 กวงฮั้ว 7 3 0 1 10
39 วัดบ้านดอน 7 0 0 2 7
40 ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 7 0 0 0 7
41 วัดไผ่ล้อม 6 7 2 1 15
42 วัดคีรีภาวนาราม 6 1 0 0 7
43 อนุบาลระยองวัดหนองสนม 6 0 0 0 6
44 อรวินวิทยา 5 6 2 2 13
45 วัดปลวกเกตุ 5 2 1 0 8
46 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ 5 2 0 0 7
47 บ้านไร่จันดี 5 1 0 1 6
48 บ้านพยูน 5 0 1 0 6
49 บ้านแม่น้ำคู้ 5 0 0 0 5
50 เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 5 0 0 0 5
51 บ้านสำนักทอง 4 3 2 2 9
52 บ้านคลองขนุน 4 2 2 1 8
53 บ้านบึงตาต้า 4 2 0 2 6
54 บ้านหนองจอก 4 1 1 2 6
55 บ้านปากแพรก 4 1 1 0 6
56 ชุมชนวัดหนองคอกหมู 4 1 0 3 5
57 อนุบาลรักภาษา 4 1 0 0 5
58 บ้านยายจั่น 4 0 0 0 4
59 วัดแกลงบน 3 4 1 1 8
60 บ้านหนองฆ้อ 3 2 2 0 7
61 อุดมวิทยานุกุล 3 2 0 1 5
62 เซนต์โยเซฟระยอง 3 2 0 0 5
63 บ้านตะเกราทอง 3 1 1 0 5
64 ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 3 1 0 1 4
65 วัดหนองกระบอก 3 0 4 0 7
66 วัดน้ำคอก 3 0 2 0 5
67 บ้านมาบตอง 3 0 1 1 4
68 บ้านสมานมิตร 3 0 0 2 3
69 วัดละหารไร่ 3 0 0 1 3
70 บ้านมาบป่าหวาย 3 0 0 0 3
71 เทศบาลวัดปากน้ำ 3 0 0 0 3
72 บ้านหนองไร่ 3 0 0 0 3
73 สามัคคีราษฎร์บำรุง 3 0 0 0 3
74 วัดชากกอไผ่ 3 0 0 0 3
75 อนันต์ศึกษา 2 5 0 0 7
76 เทศบาลมาบตาพุด 2 2 1 0 5
77 วัดเขาสำเภาทอง 2 2 0 0 4
78 บ้านหนองบอน 2 1 1 2 4
79 วัดบ้านค่าย 2 1 0 2 3
80 วัดบ้านเก่า 2 1 0 1 3
81 วัดธรรมสถิต 2 1 0 0 3
82 วัดกระเฉท 2 1 0 0 3
83 วัดตาขัน 2 1 0 0 3
84 บ้านคลองน้ำแดง 2 0 0 0 2
85 วัดยายดา 2 0 0 0 2
86 วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 2 0 0 0 2
87 บ้านชะวึก 2 0 0 0 2
88 วัดประชุมมิตรบำรุง 2 0 0 0 2
89 อารีย์วัฒนา 2 0 0 0 2
90 วัดสำนักกะท้อน 1 2 3 0 6
91 วัดมาบชลูด 1 2 0 0 3
92 วัดนาตาขวัญ 1 1 2 0 4
93 สมคิดวิทยา 1 1 1 0 3
94 วัดตะเคียนทอง 1 1 1 0 3
95 บ้านหนองละลอก 1 1 0 0 2
96 วัดสมบูรณาราม 1 1 0 0 2
97 บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 1 1 0 0 2
98 บ้านคลองยายเมือง 1 1 0 0 2
99 บ้านบึงต้นชัน 1 1 0 0 2
100 วัดหนองตะแบก 1 1 0 0 2
101 วัดเกาะ 1 0 2 0 3
102 บ้านเขายายชุม 1 0 1 3 2
103 บ้านหนองระกำ 1 0 0 0 1
104 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1 0 0 0 1
105 เทศบาลบ้านปากคลอง 1 0 0 0 1
106 วัดตากวน 1 0 0 0 1
107 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 1 0 0 0 1
108 วัดเภตราสุขารมย์ 1 0 0 0 1
109 เทศบาล 2 1 0 0 0 1
110 บ้านท่าเสา 0 3 0 1 3
111 บ้านเขาลอย 0 1 1 0 2
112 บ้านเนินเสาธง 0 1 1 0 2
113 บ้านหนองสะพาน 0 1 0 0 1
114 บ้านเขาห้วยมะหาด 0 1 0 0 1
115 วัดกรอกยายชา 0 1 0 0 1
116 วัดเนินกระปรอก 0 1 0 0 1
117 บ้านมาบเตย 0 0 1 0 1
118 วัดชากผักกูด 0 0 1 0 1
119 วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 0 0 1 0 1
120 บ้านคลองกรำ 0 0 0 1 0
121 บ้านคลองบางไผ่ 0 0 0 1 0
122 วัดดอนจันทน์ 0 0 0 1 0
123 นครระยองวิทยาคม 0 0 0 0 0
124 พัฒนเวชศึกษา 0 0 0 0 0
รวม 743 252 104 92 1,099