หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 19 52 28
2 004 โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 5 17 5
3 005 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 15 41 21
4 006 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 0 0 0
5 007 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 35 68 53
6 008 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 7 14 8
7 009 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 12 27 17
8 019 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 0 0 0
9 020 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 13 0 0 0
10 021 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ 22 75 41
11 022 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๒ 0 0 0
12 023 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ 27 63 42
13 024 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 11 22 18
14 025 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 14 49 24
15 026 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 1 1 1
16 027 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 27 62 35
17 028 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ 7 17 13
18 036 โรงเรียนบ้านคลองกรำ 1 3 2
19 037 โรงเรียนบ้านคลองขนุน 11 24 11
20 038 โรงเรียนบ้านคลองทราย 0 0 0
21 039 โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง 2 8 4
22 040 โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ 1 1 1
23 041 โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง 2 3 3
24 042 โรงเรียนบ้านชะวึก 2 11 5
25 043 โรงเรียนบ้านชากมะหาด 0 0 0
26 045 โรงเรียนบ้านตะพุนทอง 0 0 0
27 044 โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 5 10 9
28 046 โรงเรียนบ้านท่าเสา 4 12 5
29 049 โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 8 15 11
30 048 โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 2 4 3
31 050 โรงเรียนบ้านปลวกแดง 13 43 26
32 051 โรงเรียนบ้านปากแพรก 6 14 11
33 052 โรงเรียนบ้านพยูน 6 14 8
34 053 โรงเรียนบ้านมาบตอง 5 7 5
35 054 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 15 53 22
36 056 โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย 3 6 4
37 057 โรงเรียนบ้านมาบยางพร 16 44 29
38 055 โรงเรียนบ้านมาบเตย 1 3 2
39 059 โรงเรียนบ้านยายจั่น 4 10 7
40 061 โรงเรียนบ้านสมานมิตร 5 9 7
41 063 โรงเรียนบ้านสำนักทอง 11 27 21
42 064 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 12 25 16
43 065 โรงเรียนบ้านหนองจอก 8 12 9
44 066 โรงเรียนบ้านหนองบอน 6 8 7
45 068 โรงเรียนบ้านหนองระกำ 1 3 2
46 070 โรงเรียนบ้านหนองละลอก 2 4 2
47 071 โรงเรียนบ้านหนองสะพาน 1 1 1
48 067 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 0 0 0
49 069 โรงเรียนบ้านหนองไร่ 3 24 10
50 072 โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 0 0 0
51 073 โรงเรียนบ้านหลังเขา 0 0 0
52 075 โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 2 6 3
53 074 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 18 96 39
54 030 โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง 0 0 0
55 031 โรงเรียนบ้านเขายายชุม 5 8 6
56 032 โรงเรียนบ้านเขาลอย 2 8 4
57 033 โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน 0 0 0
58 035 โรงเรียนบ้านเขาหวาย 0 0 0
59 034 โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 1 1 1
60 047 โรงเรียนบ้านเนินเสาธง 2 8 4
61 058 โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 5 10 8
62 060 โรงเรียนบ้านไร่จันดี 7 16 12
63 076 โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม 0 0 0
64 077 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 1 1 1
65 078 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา 21 52 35
66 062 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม 16 57 32
67 080 โรงเรียนวัดกรอกยายชา 1 1 1
68 081 โรงเรียนวัดกระเฉท 3 5 5
69 087 โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 7 19 12
70 088 โรงเรียนวัดชากกอไผ่ 3 5 4
71 089 โรงเรียนวัดชากผักกูด 1 2 1
72 090 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 26 141 57
73 091 โรงเรียนวัดชากหมาก 12 29 19
74 092 โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 1 2 1
75 094 โรงเรียนวัดดอนจันทน์ 1 3 1
76 096 โรงเรียนวัดตะพงนอก 30 81 46
77 095 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 3 10 7
78 097 โรงเรียนวัดตากวน 3 4 3
79 098 โรงเรียนวัดตาขัน 3 7 5
80 099 โรงเรียนวัดท่าเรือ 58 116 86
81 100 โรงเรียนวัดธงหงส์ 0 0 0
82 101 โรงเรียนวัดธรรมสถิต 3 26 5
83 102 โรงเรียนวัดนาตาขวัญ 5 13 8
84 103 โรงเรียนวัดน้ำคอก 5 10 8
85 108 โรงเรียนวัดบ้านค่าย 5 10 7
86 109 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 42 115 66
87 110 โรงเรียนวัดบ้านดอน 9 36 16
88 107 โรงเรียนวัดบ้านเก่า 4 12 6
89 111 โรงเรียนวัดปทุมาวาส 20 56 34
90 112 โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง 2 2 2
91 113 โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 8 16 12
92 115 โรงเรียนวัดพลา 15 24 17
93 117 โรงเรียนวัดมาบข่า 21 51 38
94 118 โรงเรียนวัดมาบชลูด 3 7 5
95 119 โรงเรียนวัดยายดา 2 2 2
96 120 โรงเรียนวัดละหารไร่ 4 9 7
97 121 โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 2 4 2
98 122 โรงเรียนวัดสระแก้ว 22 38 34
99 123 โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 6 33 9
100 124 โรงเรียนวัดหนองกระบอก 7 24 12
101 125 โรงเรียนวัดหนองกรับ 26 49 32
102 126 โรงเรียนวัดหนองตะแบก 2 4 2
103 127 โรงเรียนวัดหนองพะวา 30 64 50
104 128 โรงเรียนวัดห้วงหิน 15 61 25
105 129 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 51 136 76
106 130 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1 5 3
107 082 โรงเรียนวัดเกาะ 3 3 3
108 083 โรงเรียนวัดเกาะกลอย 0 0 0
109 085 โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 4 12 7
110 093 โรงเรียนวัดเชิงเนิน 0 0 0
111 104 โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 1 1 1
112 105 โรงเรียนวัดเนินพระ 9 24 16
113 116 โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ 1 3 1
114 084 โรงเรียนวัดแกลงบน 9 25 16
115 086 โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 2 8 3
116 156 โรงเรียนวัดในไร่ 18 37 20
117 114 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 16 31 23
118 134 โรงเรียนสองภาษา 0 0 0
119 137 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 4 17 7
120 144 โรงเรียนอนุบาลระยอง 29 91 42
121 145 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 6 30 12
122 146 โรงเรียนอนุบาลรักภาษา 6 11 10
123 002 โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร 0 0 0
124 001 โรงเรียนกวงฮั้ว 11 25 14
125 029 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 32 85 40
126 131 โรงเรียนวุฒินันท์ 18 63 33
127 132 โรงเรียนศิริพรระยอง 0 0 0
128 133 โรงเรียนสมคิดวิทยา 3 12 4
129 135 โรงเรียนสัจจศึกษา 0 0 0
130 138 โรงเรียนอนันต์ศึกษา 7 19 14
131 139 โรงเรียนอนุบาลชนบทพัฒนา 0 0 0
132 142 โรงเรียนอนุบาลปิยะอาทร 0 0 0
133 143 โรงเรียนอนุบาลฝนทิพย์ 0 0 0
134 147 โรงเรียนอนุบาลศรอารีย์ 0 0 0
135 148 โรงเรียนอรวินวิทยา 15 32 17
136 149 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 23 37 26
137 150 โรงเรียนอารีย์วัฒนา 2 11 4
138 151 โรงเรียนอุดมวิทยานุกุล 7 23 9
139 010 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 5 8 7
140 153 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลเมืองบ้านฉาง3 0 0 0
141 079 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 0 0 0
142 140 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 20 64 31
143 141 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 43 109 68
144 155 โรงเรียนเทศบาล 2 1 3 2
145 011 โรงเรียนเทศบาลตำบลปลวกแดง 0 0 0
146 012 โรงเรียนเทศบาลบ้านฉาง1 0 0 0
147 014 โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด 5 14 10
148 152 โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง2 0 0 0
149 018 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 2 0 0
150 136 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 21 35 25
151 013 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 1 3 2
152 016 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ 3 37 4
153 017 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 5 8 6
154 015 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 15 44 19
รวม 1247 3326 1916
5242

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวพัสน์นันท์ จิตตศรี โทร.0876727681.0867987385
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]