หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ระยอง เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดท่าเรือ 58 32 57.14% 17 30.36% 6 10.71% 1 1.79% 56
2 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 51 30 68.18% 9 20.45% 2 4.55% 3 6.82% 44
3 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 42 28 66.67% 10 23.81% 2 4.76% 2 4.76% 42
4 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 43 28 66.67% 6 14.29% 3 7.14% 5 11.9% 42
5 โรงเรียนอนุบาลระยอง 29 25 86.21% 2 6.9% 0 0% 2 6.9% 29
6 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 32 23 71.88% 4 12.5% 2 6.25% 3 9.38% 32
7 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 35 20 60.61% 9 27.27% 4 12.12% 0 0% 33
8 โรงเรียนวัดหนองพะวา 30 18 62.07% 7 24.14% 2 6.9% 2 6.9% 29
9 โรงเรียนวัดตะพงนอก 30 18 64.29% 7 25% 2 7.14% 1 3.57% 28
10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 27 18 66.67% 6 22.22% 2 7.41% 1 3.7% 27
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ 22 17 80.95% 3 14.29% 1 4.76% 0 0% 21
12 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 26 16 69.57% 7 30.43% 0 0% 0 0% 23
13 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา 21 16 80% 4 20% 0 0% 0 0% 20
14 โรงเรียนวัดมาบข่า 21 16 76.19% 3 14.29% 1 4.76% 1 4.76% 21
15 โรงเรียนวัดสระแก้ว 22 14 66.67% 4 19.05% 3 14.29% 0 0% 21
16 โรงเรียนวัดปทุมาวาส 20 14 70% 3 15% 2 10% 1 5% 20
17 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 20 12 60% 4 20% 1 5% 3 15% 20
18 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 19 12 63.16% 2 10.53% 4 21.05% 1 5.26% 19
19 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ 27 11 44% 11 44% 0 0% 3 12% 25
20 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 18 11 61.11% 3 16.67% 1 5.56% 3 16.67% 18
21 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 15 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
22 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 15 11 73.33% 3 20% 0 0% 1 6.67% 15
23 โรงเรียนวัดพลา 15 11 73.33% 2 13.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
24 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 21 11 55% 1 5% 4 20% 4 20% 20
25 โรงเรียนวัดหนองกรับ 26 10 43.48% 5 21.74% 4 17.39% 4 17.39% 23
26 โรงเรียนวุฒินันท์ 18 10 55.56% 5 27.78% 2 11.11% 1 5.56% 18
27 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม 16 10 62.5% 5 31.25% 0 0% 1 6.25% 16
28 โรงเรียนบ้านมาบยางพร 16 10 62.5% 4 25% 0 0% 2 12.5% 16
29 โรงเรียนบ้านปลวกแดง 13 10 76.92% 2 15.38% 0 0% 1 7.69% 13
30 โรงเรียนวัดในไร่ 18 10 76.92% 1 7.69% 0 0% 2 15.38% 13
31 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 15 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
32 โรงเรียนวัดห้วงหิน 15 9 60% 4 26.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
33 โรงเรียนวัดชากหมาก 12 8 66.67% 1 8.33% 3 25% 0 0% 12
34 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
35 โรงเรียนวัดเนินพระ 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
36 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 23 7 35% 4 20% 4 20% 5 25% 20
37 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 14 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
38 โรงเรียนกวงฮั้ว 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
39 โรงเรียนวัดบ้านดอน 9 7 77.78% 0 0% 0 0% 2 22.22% 9
40 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
41 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 16 6 37.5% 7 43.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
42 โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
43 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนอรวินวิทยา 15 5 33.33% 6 40% 2 13.33% 2 13.33% 15
45 โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
46 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
47 โรงเรียนบ้านไร่จันดี 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
48 โรงเรียนบ้านพยูน 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
49 โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
50 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
51 โรงเรียนบ้านสำนักทอง 11 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
52 โรงเรียนบ้านคลองขนุน 11 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
53 โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
54 โรงเรียนบ้านหนองจอก 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
55 โรงเรียนบ้านปากแพรก 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
56 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 12 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
57 โรงเรียนอนุบาลรักภาษา 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านยายจั่น 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
59 โรงเรียนวัดแกลงบน 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
60 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 12 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
61 โรงเรียนอุดมวิทยานุกุล 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
62 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
63 โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
64 โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
65 โรงเรียนวัดหนองกระบอก 7 3 42.86% 0 0% 4 57.14% 0 0% 7
66 โรงเรียนวัดน้ำคอก 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
67 โรงเรียนบ้านมาบตอง 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
68 โรงเรียนบ้านสมานมิตร 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
69 โรงเรียนวัดละหารไร่ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
70 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านหนองไร่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนวัดชากกอไผ่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนอนันต์ศึกษา 7 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
76 โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
77 โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านหนองบอน 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
79 โรงเรียนวัดบ้านค่าย 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
80 โรงเรียนวัดบ้านเก่า 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
81 โรงเรียนวัดกระเฉท 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนวัดตาขัน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนวัดธรรมสถิต 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านชะวึก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนวัดยายดา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนอารีย์วัฒนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
91 โรงเรียนวัดมาบชลูด 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนวัดนาตาขวัญ 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
93 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
94 โรงเรียนสมคิดวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านหนองละลอก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนวัดหนองตะแบก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนวัดเกาะ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านเขายายชุม 5 1 20% 0 0% 1 20% 3 60% 5
103 โรงเรียนวัดตากวน 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านหนองระกำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนเทศบาล 2 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านท่าเสา 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
111 โรงเรียนบ้านเขาลอย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านเนินเสาธง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านหนองสะพาน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนวัดกรอกยายชา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านมาบเตย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
118 โรงเรียนวัดชากผักกูด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
119 โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านคลองกรำ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
121 โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
122 โรงเรียนวัดดอนจันทน์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
123 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
124 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวพัสน์นันท์ จิตตศรี โทร.0876727681.0867987385
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]