หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา .....
ระหว่าง วันที่ 19-21..... เดือน พฤศจิกายน.......... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวที 19 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวที 19 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวที 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวที 20 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง โรงอาหาร ห้อง เวที 19 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง โรงอาหาร ห้อง เวที 19 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง โรงอาหาร ห้อง เวที 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง โรงอาหาร ห้อง เวที 20 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง ชุมชนร่วมใจ ห้อง เวที 19 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง ชุมชนร่วมใจ ห้อง เวที 19 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวพัสน์นันท์ จิตตศรี โทร.0876727681.0867987385
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]