หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา .....
ระหว่าง วันที่ 19-21..... เดือน พฤศจิกายน.......... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเนินพระ โรงอาหาร 19 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเนินพระ โรงอาหาร 19 พ.ย. 2559 13.00-15.30
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเนินพระ โรงอาหาร 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเนินพระ อาคาร 4 ห้อง นาฎศิลป์ 20 พ.ย. 2559 09.00-11.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเนินพระ อาคาร 4 ห้อง นาฎศิลป์ 20 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเนินพระ อาคาร 4 ห้อง นาฎศิลป์ 19 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเนินพระ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 19 พ.ย. 2559 09.00-10.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเนินพระ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 19 พ.ย. 2559 10.00-11.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดเนินพระ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2559 09.00-15.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดเนินพระ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเนินพระ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 21 พ.ย. 2559 09.00-10.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเนินพระ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 21 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเนินพระ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง นาฎศิลป์ 19 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเนินพระ อาคาร 1 ห้อง ห้องจริยธรรม 19 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเนินพระ อาคาร 1 ห้อง ห้องจริยธรรม 19 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเนินพระ ห้อง หอพระ 19 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดเนินพระ โบสถ์วัดเนินพระ อาคาร1 20 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเนินพระ โบสถ์วัดเนินพระ อาคาร 1 20 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวพัสน์นันท์ จิตตศรี โทร.0876727681.0867987385
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]