สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลโพธาราม 12 8 5 25 46 11 5 7 62
2 วัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 12 4 3 19 32 8 5 6 45
3 บ้านโป่งวิทยาคม 10 7 3 20 38 9 2 1 49
4 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 8 2 1 11 27 6 2 4 35
5 วัดชาวเหนือ 7 1 4 12 25 7 5 5 37
6 อุดมวิทยา 6 6 3 15 32 4 5 1 41
7 วัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 5 3 0 8 19 4 2 4 25
8 ดำเนินวิทยา 5 2 6 13 17 6 5 7 28
9 ธีรศาสตร์ 5 2 2 9 15 10 6 6 31
10 เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 5 1 3 9 18 2 3 4 23
11 วัดหนองกบ 5 1 3 9 16 1 1 2 18
12 ดุสิตวิทยา 4 7 6 17 34 11 8 4 53
13 ชุมชนวัดหนองโพ 4 3 7 14 28 8 5 7 41
14 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 4 2 1 7 23 9 6 5 38
15 วัดบ้านไร่ 3 6 1 10 24 7 3 2 34
16 วัดนางแก้ว 3 3 4 10 28 18 6 9 52
17 วัดโคกหม้อ 3 2 0 5 11 4 0 0 15
18 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 3 1 4 8 22 14 6 5 42
19 วัดหุบกระทิง 3 1 0 4 17 6 1 7 24
20 นารีวุฒิ 3 1 0 4 5 0 0 0 5
21 เทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 3 0 0 3 8 6 0 5 14
22 วัดบ่อมะกรูด 3 0 0 3 6 2 0 0 8
23 เทพินทร์พิทยา 2 7 2 11 17 12 4 1 33
24 วัดพระศรีอารย์ 2 5 1 8 11 7 1 2 19
25 อนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 2 4 4 10 26 12 4 8 42
26 สมศักดิ์วิทยา 2 3 3 8 19 18 4 6 41
27 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 2 2 4 8 10 1 2 3 13
28 เจี้ยไช้ 2 2 3 7 22 11 2 6 35
29 วัดบ้านฆ้องน้อย 2 1 3 6 14 5 5 1 24
30 บ้านดอนไผ่ 2 1 2 5 13 3 3 3 19
31 วัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 2 1 1 4 13 7 3 0 23
32 วัดไผ่สามเกาะ 2 1 1 4 11 0 5 2 16
33 วัดเขาส้ม 2 1 1 4 5 1 0 1 6
34 วัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) 2 0 0 2 5 3 1 3 9
35 วัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) 2 0 0 2 4 0 0 0 4
36 วัดเขาขลุง 2 0 0 2 4 0 0 0 4
37 วัดปรกเจริญ 2 0 0 2 3 1 2 0 6
38 บ้านหนองใยบัว 1 3 1 5 12 3 6 3 21
39 วัดหนองมะค่า 1 2 2 5 11 4 4 2 19
40 วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 1 2 2 5 9 3 0 5 12
41 อนุบาลบางแพ 1 2 1 4 18 8 4 6 30
42 วังตาลวิทยา 1 2 1 4 6 5 2 0 13
43 วัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 1 2 0 3 5 0 5 0 10
44 วันทามารีอา 1 1 2 4 13 2 0 4 15
45 วัดโพธิ์บัลลังก์ 1 1 2 4 8 4 2 3 14
46 วัดสัมมาราม 1 1 2 4 6 1 0 4 7
47 วัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 1 1 1 3 9 11 4 6 24
48 วัดท่าเรือ 1 1 1 3 9 3 3 5 15
49 วัดหนองกลางดง 1 1 1 3 9 2 4 2 15
50 พัชรวิทยา 1 1 1 3 5 4 2 4 11
51 วัดโกสินารายน์ 1 1 0 2 14 5 1 3 20
52 วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 1 1 0 2 7 3 2 1 12
53 ฮกเฮง 1 1 0 2 6 2 0 2 8
54 บ้านหนองตาพุด 1 1 0 2 5 3 3 2 11
55 ราษฎร์บำรุงวิทย์ 1 0 2 3 11 7 3 3 21
56 วัดดอนทราย 1 0 2 3 8 2 3 2 13
57 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 1 0 1 2 6 6 3 2 15
58 วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 1 0 1 2 4 4 0 1 8
59 วัดหนองหญ้าปล้อง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
60 วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 1 0 0 1 6 2 0 0 8
61 วัดเวฬุวนาราม 1 0 0 1 5 5 5 2 15
62 บ้านพุลุ้ง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
63 วัดเจริญธรรม 1 0 0 1 2 4 1 2 7
64 วัดแก้วฟ้า 1 0 0 1 1 2 1 0 4
65 แย้มวิทยการ 0 8 7 15 12 13 5 2 30
66 วัดโพธิ์รัตนาราม 0 4 3 7 7 10 4 5 21
67 บ้านรางสีหมอก(โพธิ์รัฐจี่ประชาสรรค์) 0 3 4 7 9 5 3 2 17
68 วัดบัวงาม 0 2 3 5 11 5 6 1 22
69 วัดช่องพราน 0 2 1 3 13 4 4 4 21
70 วัดสนามชัย 0 2 0 2 12 12 4 3 28
71 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก 0 2 0 2 12 8 2 2 22
72 อนุบาลดำเนินสะดวก 0 1 3 4 17 7 5 3 29
73 วัดดอนใหญ่ 0 1 3 4 8 2 1 1 11
74 ชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 0 1 2 3 7 0 4 0 11
75 วัดสนามไชย 0 1 2 3 6 3 0 1 9
76 บ้านหนองกวาง 0 1 2 3 5 6 3 2 14
77 ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 0 1 1 2 4 1 0 0 5
78 เทศบาล 3 (ประชายินดี) 0 1 1 2 3 2 1 2 6
79 บ้านเนินม่วง 0 1 1 2 3 0 0 1 3
80 บ้านหนองไก่ขัน 0 1 0 1 8 2 3 2 13
81 วัดเขาพระ 0 1 0 1 7 7 0 2 14
82 วัดสร้อยฟ้า 0 1 0 1 7 2 2 2 11
83 วัดบางลาน 0 1 0 1 6 4 1 7 11
84 วัดโบสถ์(อินทรัฐราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 5 4 0 2 9
85 วัดเหนือ 0 1 0 1 4 3 1 1 8
86 วัดอริยวงศาราม 0 1 0 1 3 6 2 1 11
87 วัดมาบแค 0 1 0 1 3 6 0 1 9
88 วัดดอนกระเบื้อง 0 1 0 1 3 2 0 3 5
89 วัดใหม่สี่หมื่น(ยงค์ประชาเรืองวิทยานุ) 0 1 0 1 3 1 3 1 7
90 บ้านหนองกระทุ่ม 0 1 0 1 2 3 1 0 6
91 บ้านเขาแหลม 0 1 0 1 2 2 0 0 4
92 วัดสีดาราม 0 1 0 1 2 1 1 0 4
93 วัดหนองกลางด่าน 0 1 0 1 1 1 1 5 3
94 บ้านหนองสลิด 0 1 0 1 1 1 1 1 3
95 ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
96 วัดหลวง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
97 วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 0 0 3 3 8 2 2 2 12
98 ธรรมาธิปไตย 0 0 1 1 12 4 2 0 18
99 วัดศรีประชุมชน 0 0 1 1 7 4 3 0 14
100 วัดลาดบัวขาว 0 0 1 1 6 4 3 6 13
101 วัดบ้านใหม่ 0 0 1 1 5 9 1 4 15
102 สารสิทธิ์พิทยาลัย 0 0 1 1 5 5 3 7 13
103 ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 0 0 1 1 4 4 1 4 9
104 วัดโคกทอง 0 0 1 1 4 2 0 0 6
105 วัดสระสี่มุม 0 0 1 1 3 2 0 3 5
106 วัดโชติทายการาม(ธรรมวิรัตราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 2 2 1 1 5
107 วัดท่าราบ 0 0 1 1 2 1 1 0 4
108 วัดอัมพวนาราม 0 0 0 0 7 4 0 1 11
109 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 6 1 1 2 8
110 วัดม่วง 0 0 0 0 5 8 3 0 16
111 วัดท่ามะขาม 0 0 0 0 5 3 2 4 10
112 อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 0 0 0 0 5 3 1 1 9
113 วัดตาลเรียง 0 0 0 0 5 2 2 4 9
114 วัดอ้ออีเขียว 0 0 0 0 5 2 1 1 8
115 วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 4 4 3 1 11
116 ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 0 0 0 0 4 4 1 3 9
117 วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 0 0 0 0 4 3 3 3 10
118 วัดหนองปลาดุก 0 0 0 0 4 2 0 0 6
119 วัดหุบมะกล่ำ 0 0 0 0 4 1 2 4 7
120 วัดระฆังทอง 0 0 0 0 4 1 0 1 5
121 วัดบางกะโด 0 0 0 0 4 0 0 0 4
122 วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 0 0 0 0 3 4 1 1 8
123 วัดสามัคคีธรรม 0 0 0 0 3 3 1 1 7
124 ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 0 0 0 0 3 3 0 4 6
125 วัดหลักหกรัตนาราม 0 0 0 0 3 2 3 3 8
126 วัดเขาชะงุ้ม 0 0 0 0 3 2 0 0 5
127 วัดหนองประทุน 0 0 0 0 3 1 2 0 6
128 บ้านลาดใหญ่ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
129 วัดบ้านฆ้อง 0 0 0 0 3 0 1 3 4
130 ชุมชนวัดท่าผา 0 0 0 0 3 0 1 2 4
131 วัดเนกขัมมาราม 0 0 0 0 3 0 0 1 3
132 วัดยางหัก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
133 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 2 6 1 1 9
134 วัดทำนบ 0 0 0 0 2 5 2 3 9
135 วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์1) 0 0 0 0 2 5 1 4 8
136 วัดดอนพรม 0 0 0 0 2 3 2 1 7
137 วัดหนองเอี่ยน 0 0 0 0 2 3 1 1 6
138 บ้านดอนฟักทอง(พิณจันทนวงศ์ประชาสรรค์) 0 0 0 0 2 2 0 3 4
139 ชุมชนวัดหนองปลาหมอ 0 0 0 0 2 1 2 1 5
140 บ้านหนองครึม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
141 วัดหนองม่วง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
142 วัดคูหาสวรรค์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
143 วัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี) 0 0 0 0 1 3 2 0 6
144 มัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 3 0 2 4
145 บ้านหาดสำราญมิตรภาพที่ 207 0 0 0 0 1 2 3 3 6
146 วัดดอนเซ่ง 0 0 0 0 1 2 2 2 5
147 ชุมชนวัดกำแพงใต้ 0 0 0 0 1 2 1 2 4
148 วัดดอนสาลี 0 0 0 0 1 2 0 2 3
149 วัดหัวหิน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
150 วัดแหลมทอง 0 0 0 0 1 1 0 3 2
151 วัดลำพยอม 0 0 0 0 1 1 0 3 2
152 ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
153 บ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
154 วัดตาลเตี้ย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
155 อนุบาลวัดสนามชัย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
156 บ้านกุ่ม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
157 วัดแก้ว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
158 วัดหัวโป่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 วัดตาผา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 วัดลำน้ำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านเกาะโพธิ์งาม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
162 วัดบึงกระจับ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 บ้านหนองคา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
164 บ้านดอนไม้ลาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
165 วัดดอนคา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 วัดตาล 0 0 0 0 0 0 0 2 0
167 วัดเขาแจง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
168 บ้านหนองไก่แก้ว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
169 วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
170 วัดดีบอน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 173 163 151 487 1,251 598 298 353 2,147