สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 14 5 4 23 36 11 6 6 53
2 อนุบาลโพธาราม 13 8 5 26 47 11 7 7 65
3 บ้านโป่งวิทยาคม 10 7 3 20 38 9 2 1 49
4 วัดบ้านไร่ 8 6 1 15 29 7 3 2 39
5 ชุมชนวัดหนองโพ 8 5 8 21 37 10 5 7 52
6 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 8 2 1 11 28 8 2 4 38
7 วัดชาวเหนือ 7 3 5 15 31 8 5 5 44
8 อุดมวิทยา 6 6 3 15 32 4 5 1 41
9 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 6 5 4 15 33 16 8 5 57
10 วัดหุบกระทิง 6 2 2 10 21 10 4 7 35
11 วัดนางแก้ว 5 3 4 12 31 18 6 9 55
12 วัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 5 3 0 8 19 4 2 4 25
13 ดำเนินวิทยา 5 2 6 13 17 6 5 7 28
14 ธีรศาสตร์ 5 2 2 9 15 10 6 6 31
15 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 5 2 1 8 27 10 6 5 43
16 เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 5 1 3 9 18 2 3 4 23
17 วัดหนองกบ 5 1 3 9 16 1 1 2 18
18 ดุสิตวิทยา 4 7 6 17 34 11 8 4 53
19 วัดเขาส้ม 4 1 2 7 8 1 0 1 9
20 วัดหนองมะค่า 3 5 3 11 17 6 5 2 28
21 วัดโคกหม้อ 3 2 0 5 11 4 0 0 15
22 นารีวุฒิ 3 1 0 4 5 0 0 0 5
23 เทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 3 0 0 3 8 6 0 5 14
24 วัดบ่อมะกรูด 3 0 0 3 6 2 0 0 8
25 วัดเขาขลุง 3 0 0 3 5 0 0 0 5
26 เทพินทร์พิทยา 2 7 2 11 17 12 4 1 33
27 วัดพระศรีอารย์ 2 5 1 8 11 7 2 2 20
28 อนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 2 4 4 10 26 12 4 8 42
29 สมศักดิ์วิทยา 2 3 3 8 19 18 4 6 41
30 วัดช่องพราน 2 3 1 6 16 5 4 4 25
31 วัดไผ่สามเกาะ 2 3 1 6 13 0 5 2 18
32 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 2 2 4 8 10 1 2 3 13
33 เจี้ยไช้ 2 2 3 7 22 11 2 6 35
34 วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 2 2 2 6 10 4 0 5 14
35 วัดบ้านฆ้องน้อย 2 1 3 6 14 5 5 1 24
36 วัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 2 1 2 5 15 7 3 0 25
37 บ้านดอนไผ่ 2 1 2 5 14 3 3 3 20
38 วัดโพธิ์บัลลังก์ 2 1 2 5 9 4 2 3 15
39 วัดมาบแค 2 1 0 3 6 7 0 1 13
40 วัดหลวง 2 1 0 3 2 1 0 0 3
41 วัดเวฬุวนาราม 2 0 1 3 7 5 6 2 18
42 วัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) 2 0 0 2 5 3 1 3 9
43 บ้านพุลุ้ง 2 0 0 2 4 1 0 0 5
44 วัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) 2 0 0 2 4 0 0 0 4
45 วัดปรกเจริญ 2 0 0 2 3 1 2 0 6
46 บ้านหนองใยบัว 1 3 2 6 14 3 6 3 23
47 อนุบาลบางแพ 1 3 1 5 18 8 6 6 32
48 อนุบาลดำเนินสะดวก 1 2 3 6 19 7 5 3 31
49 วังตาลวิทยา 1 2 1 4 6 5 2 0 13
50 วัดสนามชัย 1 2 0 3 13 14 4 4 31
51 วัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 1 2 0 3 5 0 5 0 10
52 วัดโกสินารายน์ 1 1 2 4 16 5 2 3 23
53 วัดหนองกลางดง 1 1 2 4 13 2 4 2 19
54 วันทามารีอา 1 1 2 4 13 2 0 4 15
55 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 1 1 2 4 9 8 3 3 20
56 วัดสัมมาราม 1 1 2 4 6 1 0 4 7
57 วัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 1 1 1 3 9 11 4 6 24
58 วัดท่าเรือ 1 1 1 3 9 4 3 5 16
59 พัชรวิทยา 1 1 1 3 5 4 2 4 11
60 วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 1 1 0 2 7 3 2 1 12
61 ฮกเฮง 1 1 0 2 6 2 0 2 8
62 บ้านหนองตาพุด 1 1 0 2 5 3 3 2 11
63 บ้านหนองครึม 1 1 0 2 4 1 0 0 5
64 ราษฎร์บำรุงวิทย์ 1 0 3 4 11 9 4 3 24
65 วัดดอนทราย 1 0 2 3 9 2 3 2 14
66 ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 1 0 1 2 5 5 1 4 11
67 วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 1 0 1 2 4 4 0 1 8
68 วัดหนองหญ้าปล้อง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
69 วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 1 0 0 1 6 2 0 0 8
70 วัดเจริญธรรม 1 0 0 1 2 4 1 2 7
71 วัดแก้วฟ้า 1 0 0 1 1 2 1 0 4
72 แย้มวิทยการ 0 8 7 15 12 13 5 2 30
73 วัดโพธิ์รัตนาราม 0 4 4 8 10 10 4 5 24
74 บ้านรางสีหมอก(โพธิ์รัฐจี่ประชาสรรค์) 0 3 4 7 9 5 3 2 17
75 วัดดอนกระเบื้อง 0 3 0 3 8 2 0 3 10
76 วัดบัวงาม 0 2 3 5 11 5 6 1 22
77 ชุมชนวัดหนองปลาหมอ 0 2 1 3 7 2 2 1 11
78 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก 0 2 0 2 12 9 2 2 23
79 วัดเขาพระ 0 2 0 2 8 8 0 2 16
80 วัดดอนใหญ่ 0 1 3 4 8 2 1 1 11
81 วัดสนามไชย 0 1 3 4 7 3 0 1 10
82 ชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 0 1 2 3 7 0 4 0 11
83 บ้านหนองกวาง 0 1 2 3 5 6 3 2 14
84 ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 0 1 1 2 4 1 0 0 5
85 เทศบาล 3 (ประชายินดี) 0 1 1 2 3 2 1 2 6
86 บ้านเนินม่วง 0 1 1 2 3 0 0 1 3
87 วัดท่าราบ 0 1 1 2 2 1 2 0 5
88 บ้านหนองไก่ขัน 0 1 0 1 8 2 3 2 13
89 วัดสร้อยฟ้า 0 1 0 1 7 2 2 2 11
90 วัดบางลาน 0 1 0 1 6 6 1 7 13
91 วัดโบสถ์(อินทรัฐราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 5 4 0 2 9
92 วัดเหนือ 0 1 0 1 4 3 1 1 8
93 วัดอริยวงศาราม 0 1 0 1 3 6 2 1 11
94 วัดใหม่สี่หมื่น(ยงค์ประชาเรืองวิทยานุ) 0 1 0 1 3 1 3 1 7
95 บ้านหนองกระทุ่ม 0 1 0 1 2 3 1 0 6
96 บ้านเขาแหลม 0 1 0 1 2 2 0 0 4
97 วัดสีดาราม 0 1 0 1 2 1 1 0 4
98 วัดลำพยอม 0 1 0 1 2 1 0 3 3
99 วัดหนองกลางด่าน 0 1 0 1 1 1 1 5 3
100 บ้านหนองสลิด 0 1 0 1 1 1 1 1 3
101 ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
102 วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 0 0 3 3 8 2 2 2 12
103 ธรรมาธิปไตย 0 0 1 1 12 4 2 0 18
104 วัดศรีประชุมชน 0 0 1 1 7 4 3 0 14
105 วัดลาดบัวขาว 0 0 1 1 6 4 3 6 13
106 วัดบ้านใหม่ 0 0 1 1 5 9 1 4 15
107 สารสิทธิ์พิทยาลัย 0 0 1 1 5 5 3 7 13
108 วัดโคกทอง 0 0 1 1 4 2 0 0 6
109 วัดสระสี่มุม 0 0 1 1 3 2 0 3 5
110 วัดดอนเซ่ง 0 0 1 1 2 3 2 2 7
111 วัดโชติทายการาม(ธรรมวิรัตราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 2 2 1 1 5
112 วัดอัมพวนาราม 0 0 0 0 7 4 0 1 11
113 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 7 1 1 2 9
114 วัดท่ามะขาม 0 0 0 0 6 3 3 4 12
115 วัดม่วง 0 0 0 0 5 8 3 0 16
116 วัดอ้ออีเขียว 0 0 0 0 5 3 1 1 9
117 อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 0 0 0 0 5 3 1 1 9
118 วัดตาลเรียง 0 0 0 0 5 2 2 4 9
119 วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 4 4 3 1 11
120 ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 0 0 0 0 4 4 1 3 9
121 วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 0 0 0 0 4 3 3 3 10
122 วัดหนองปลาดุก 0 0 0 0 4 2 0 0 6
123 วัดหุบมะกล่ำ 0 0 0 0 4 1 2 4 7
124 วัดระฆังทอง 0 0 0 0 4 1 0 1 5
125 วัดบางกะโด 0 0 0 0 4 0 0 0 4
126 วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 0 0 0 0 3 4 1 1 8
127 วัดสามัคคีธรรม 0 0 0 0 3 3 1 1 7
128 ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 0 0 0 0 3 3 0 4 6
129 วัดหลักหกรัตนาราม 0 0 0 0 3 2 3 3 8
130 วัดเขาชะงุ้ม 0 0 0 0 3 2 0 0 5
131 วัดหนองประทุน 0 0 0 0 3 1 2 0 6
132 บ้านลาดใหญ่ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
133 วัดบ้านฆ้อง 0 0 0 0 3 0 1 3 4
134 ชุมชนวัดท่าผา 0 0 0 0 3 0 1 2 4
135 วัดเนกขัมมาราม 0 0 0 0 3 0 0 1 3
136 วัดยางหัก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
137 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 2 6 1 1 9
138 วัดทำนบ 0 0 0 0 2 5 2 3 9
139 วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์1) 0 0 0 0 2 5 1 4 8
140 วัดดอนพรม 0 0 0 0 2 3 2 1 7
141 วัดหนองเอี่ยน 0 0 0 0 2 3 1 1 6
142 บ้านดอนฟักทอง(พิณจันทนวงศ์ประชาสรรค์) 0 0 0 0 2 2 0 3 4
143 วัดหนองม่วง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
144 วัดคูหาสวรรค์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
145 วัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี) 0 0 0 0 1 3 2 0 6
146 มัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 3 0 2 4
147 บ้านหาดสำราญมิตรภาพที่ 207 0 0 0 0 1 2 3 3 6
148 ชุมชนวัดกำแพงใต้ 0 0 0 0 1 2 1 2 4
149 วัดดอนสาลี 0 0 0 0 1 2 0 2 3
150 วัดหัวหิน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
151 วัดแหลมทอง 0 0 0 0 1 1 0 3 2
152 ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
153 บ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
154 วัดตาลเตี้ย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
155 อนุบาลวัดสนามชัย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
156 บ้านกุ่ม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
157 วัดแก้ว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
158 บ้านหนองไก่แก้ว 0 0 0 0 1 0 0 1 1
159 วัดหัวโป่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 วัดตาผา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 วัดลำน้ำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านเกาะโพธิ์งาม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
163 วัดบึงกระจับ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 บ้านหนองคา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
165 บ้านดอนไม้ลาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 วัดดอนคา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 วัดตาล 0 0 0 0 0 0 0 2 0
168 วัดเขาแจง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
169 วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
170 วัดดีบอน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 213 190 170 573 1,364 634 315 355 2,313