หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ราชบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 73 47 65.28% 11 15.28% 7 9.72% 7 9.72% 72
2 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 50 38 76% 9 18% 2 4% 1 2% 50
3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 60 37 62.71% 10 16.95% 5 8.47% 7 11.86% 59
4 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 60 36 61.02% 11 18.64% 6 10.17% 6 10.17% 59
5 โรงเรียนดุสิตวิทยา 58 34 59.65% 11 19.3% 8 14.04% 4 7.02% 57
6 โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 73 33 53.23% 16 25.81% 8 12.9% 5 8.06% 62
7 โรงเรียนอุดมวิทยา 42 32 76.19% 4 9.52% 5 11.9% 1 2.38% 42
8 โรงเรียนวัดนางแก้ว 67 31 48.44% 18 28.13% 6 9.38% 9 14.06% 64
9 โรงเรียนวัดชาวเหนือ 50 31 63.27% 8 16.33% 5 10.2% 5 10.2% 49
10 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 42 29 70.73% 7 17.07% 3 7.32% 2 4.88% 41
11 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 48 28 66.67% 8 19.05% 2 4.76% 4 9.52% 42
12 โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 52 27 56.25% 10 20.83% 6 12.5% 5 10.42% 48
13 โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 54 26 52% 12 24% 4 8% 8 16% 50
14 โรงเรียนเจี้ยไช้ 45 22 53.66% 11 26.83% 2 4.88% 6 14.63% 41
15 โรงเรียนวัดหุบกระทิง 47 21 50% 10 23.81% 4 9.52% 7 16.67% 42
16 โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา 47 19 40.43% 18 38.3% 4 8.51% 6 12.77% 47
17 โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก 40 19 55.88% 7 20.59% 5 14.71% 3 8.82% 34
18 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 30 19 65.52% 4 13.79% 2 6.9% 4 13.79% 29
19 โรงเรียนอนุบาลบางแพ 38 18 47.37% 8 21.05% 6 15.79% 6 15.79% 38
20 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 33 18 66.67% 2 7.41% 3 11.11% 4 14.81% 27
21 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 38 17 50% 12 35.29% 4 11.76% 1 2.94% 34
22 โรงเรียนดำเนินวิทยา 35 17 48.57% 6 17.14% 5 14.29% 7 20% 35
23 โรงเรียนวัดหนองมะค่า 36 17 56.67% 6 20% 5 16.67% 2 6.67% 30
24 โรงเรียนวัดช่องพราน 31 16 55.17% 5 17.24% 4 13.79% 4 13.79% 29
25 โรงเรียนวัดโกสินารายน์ 35 16 61.54% 5 19.23% 2 7.69% 3 11.54% 26
26 โรงเรียนวัดหนองกบ 26 16 80% 1 5% 1 5% 2 10% 20
27 โรงเรียนธีรศาสตร์ 40 15 40.54% 10 27.03% 6 16.22% 6 16.22% 37
28 โรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 25 15 60% 7 28% 3 12% 0 0% 25
29 โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย 26 14 56% 5 20% 5 20% 1 4% 25
30 โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 29 14 53.85% 3 11.54% 6 23.08% 3 11.54% 26
31 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 24 14 60.87% 3 13.04% 3 13.04% 3 13.04% 23
32 โรงเรียนวัดสนามชัย 39 13 37.14% 14 40% 4 11.43% 4 11.43% 35
33 โรงเรียนวัดหนองกลางดง 22 13 61.9% 2 9.52% 4 19.05% 2 9.52% 21
34 โรงเรียนวันทามารีอา 21 13 68.42% 2 10.53% 0 0% 4 21.05% 19
35 โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ 23 13 65% 0 0% 5 25% 2 10% 20
36 โรงเรียนแย้มวิทยการ 32 12 37.5% 13 40.63% 5 15.63% 2 6.25% 32
37 โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก 29 12 48% 9 36% 2 8% 2 8% 25
38 โรงเรียนธรรมาธิปไตย 20 12 66.67% 4 22.22% 2 11.11% 0 0% 18
39 โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ 34 11 40.74% 9 33.33% 4 14.81% 3 11.11% 27
40 โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ 22 11 50% 7 31.82% 2 9.09% 2 9.09% 22
41 โรงเรียนวัดบัวงาม 25 11 47.83% 5 21.74% 6 26.09% 1 4.35% 23
42 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 15 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
43 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 30 10 34.48% 10 34.48% 4 13.79% 5 17.24% 29
44 โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 25 10 52.63% 4 21.05% 0 0% 5 26.32% 19
45 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 17 10 62.5% 1 6.25% 2 12.5% 3 18.75% 16
46 โรงเรียนวัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 31 9 30% 11 36.67% 4 13.33% 6 20% 30
47 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 29 9 39.13% 8 34.78% 3 13.04% 3 13.04% 23
48 โรงเรียนบ้านรางสีหมอก(โพธิ์รัฐจี่ประชาสรรค์) 24 9 47.37% 5 26.32% 3 15.79% 2 10.53% 19
49 โรงเรียนวัดท่าเรือ 27 9 42.86% 4 19.05% 3 14.29% 5 23.81% 21
50 โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 20 9 50% 4 22.22% 2 11.11% 3 16.67% 18
51 โรงเรียนวัดดอนทราย 16 9 56.25% 2 12.5% 3 18.75% 2 12.5% 16
52 โรงเรียนวัดเขาพระ 20 8 44.44% 8 44.44% 0 0% 2 11.11% 18
53 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 23 8 42.11% 6 31.58% 0 0% 5 26.32% 19
54 โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน 20 8 53.33% 2 13.33% 3 20% 2 13.33% 15
55 โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 17 8 57.14% 2 14.29% 2 14.29% 2 14.29% 14
56 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
57 โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 15 8 61.54% 2 15.38% 0 0% 3 23.08% 13
58 โรงเรียนวัดเขาส้ม 13 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
59 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 23 7 35% 5 25% 6 30% 2 10% 20
60 โรงเรียนวัดศรีประชุมชน 14 7 50% 4 28.57% 3 21.43% 0 0% 14
61 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 12 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
62 โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 13 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
63 โรงเรียนวัดสนามไชย 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
64 โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า 14 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 13
65 โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
66 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 11 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18% 11
67 โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 11 7 63.64% 0 0% 4 36.36% 0 0% 11
68 โรงเรียนวัดมาบแค 14 6 42.86% 7 50% 0 0% 1 7.14% 14
69 โรงเรียนวัดบางลาน 22 6 30% 6 30% 1 5% 7 35% 20
70 โรงเรียนวังตาลวิทยา 18 6 46.15% 5 38.46% 2 15.38% 0 0% 13
71 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 26 6 31.58% 4 21.05% 3 15.79% 6 31.58% 19
72 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 17 6 37.5% 3 18.75% 3 18.75% 4 25% 16
73 โรงเรียนฮกเฮง 11 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
74 โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
75 โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
76 โรงเรียนวัดสัมมาราม 13 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 4 36.36% 11
77 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 26 5 26.32% 9 47.37% 1 5.26% 4 21.05% 19
78 โรงเรียนวัดม่วง 19 5 31.25% 8 50% 3 18.75% 0 0% 16
79 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 16 5 31.25% 6 37.5% 3 18.75% 2 12.5% 16
80 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 20 5 25% 5 25% 3 15% 7 35% 20
81 โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 15 5 33.33% 5 33.33% 1 6.67% 4 26.67% 15
82 โรงเรียนพัชรวิทยา 15 5 33.33% 4 26.67% 2 13.33% 4 26.67% 15
83 โรงเรียนวัดโบสถ์(อินทรัฐราษฎร์บำรุง 12 5 45.45% 4 36.36% 0 0% 2 18.18% 11
84 โรงเรียนบ้านหนองตาพุด 15 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 13
85 โรงเรียนวัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) 13 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 3 25% 12
86 โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
87 โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
88 โรงเรียนวัดตาลเรียง 14 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 4 30.77% 13
89 โรงเรียนวัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 13 5 50% 0 0% 5 50% 0 0% 10
90 โรงเรียนนารีวุฒิ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
91 โรงเรียนวัดเขาขลุง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
92 โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 13 4 33.33% 4 33.33% 3 25% 1 8.33% 12
93 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 14 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 3 25% 12
94 โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
95 โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 14 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 3 23.08% 13
96 โรงเรียนวัดเหนือ 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
97 โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
98 โรงเรียนวัดโคกทอง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
99 โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ 11 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 4 36.36% 11
100 โรงเรียนวัดระฆังทอง 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
101 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านพุลุ้ง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านหนองครึม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
104 โรงเรียนวัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
105 โรงเรียนวัดบางกะโด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนวัดอริยวงศาราม 13 3 25% 6 50% 2 16.67% 1 8.33% 12
107 โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
108 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 10 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
109 โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 10 3 30% 3 30% 0 0% 4 40% 10
110 โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม 11 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 11
111 โรงเรียนเทศบาล 3 (ประชายินดี) 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
112 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 8 3 37.5% 2 25% 0 0% 3 37.5% 8
113 โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
114 โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น(ยงค์ประชาเรืองวิทยานุ) 8 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
115 โรงเรียนวัดปรกเจริญ 8 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
116 โรงเรียนวัดหนองประทุน 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
117 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
118 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง 7 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 3 42.86% 7
119 โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา 8 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
120 โรงเรียนบ้านเนินม่วง 9 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
121 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
122 โรงเรียนวัดยางหัก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 12 2 20% 6 60% 1 10% 1 10% 10
124 โรงเรียนวัดทำนบ 12 2 16.67% 5 41.67% 2 16.67% 3 25% 12
125 โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์1) 14 2 16.67% 5 41.67% 1 8.33% 4 33.33% 12
126 โรงเรียนวัดเจริญธรรม 10 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
127 โรงเรียนวัดดอนเซ่ง 9 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
128 โรงเรียนวัดดอนพรม 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
129 โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
130 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
131 โรงเรียนวัดโชติทายการาม(ธรรมวิรัตราษฎร์บำรุง) 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
132 โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง(พิณจันทนวงศ์ประชาสรรค์) 7 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 7
133 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 7 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
134 โรงเรียนวัดท่าราบ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
135 โรงเรียนวัดสีดาราม 8 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
136 โรงเรียนวัดลำพยอม 6 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
137 โรงเรียนวัดหลวง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนวัดหนองม่วง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
139 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนวัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี) 7 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
142 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 7 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
143 โรงเรียนบ้านหาดสำราญมิตรภาพที่ 207 9 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 9
144 โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้ 7 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
145 โรงเรียนวัดแก้วฟ้า 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
146 โรงเรียนวัดดอนสาลี 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
147 โรงเรียนวัดหัวหิน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
148 โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน 8 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 5 62.5% 8
149 โรงเรียนบ้านหนองสลิด 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
150 โรงเรียนวัดแหลมทอง 6 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
151 โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนอนุบาลวัดสนามชัย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านกุ่ม 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
157 โรงเรียนวัดแก้ว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
159 โรงเรียนวัดหัวโป่ง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนวัดตาผา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนวัดลำน้ำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งาม 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
163 โรงเรียนวัดบึงกระจับ 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านหนองคา 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
165 โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
166 โรงเรียนวัดดอนคา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
167 โรงเรียนวัดตาล 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
168 โรงเรียนวัดเขาแจง 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
169 โรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
170 โรงเรียนวัดดีบอน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]