หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   7 พ.ย. 2559   8 พ.ย. 2559   9 พ.ย. 2559   10 พ.ย. 2559   11 พ.ย. 2559   15 พ.ย. 2559   16 พ.ย. 2559   17 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 16 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมมิตรกิจธรรม 16 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
2 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมมิตรกิจธรรม 16 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
3 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมมิตรกิจธรรม 16 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
4 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมมิตรกิจธรรม 16 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
5 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมปภัสสรวรพินิจ 16 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
6 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมปภัสสรวรพินิจ 16 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
7 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมปภัสสรวรพินิจ 16 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
8 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมปภัสสรวรพินิจ 16 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
9 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ 16 พ.ย. 2559 13.00
10 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ 16 พ.ย. 2559 13.00
11 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ 16 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
12 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ 16 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
13 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมปภัสสรวรพินิจ 16 พ.ย. 2559 13.00
14 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมปภัสสรวรพินิจ 16 พ.ย. 2559 13.00
15 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมว่องกุศลกิจ 16 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]