หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   7 พ.ย. 2559   8 พ.ย. 2559   9 พ.ย. 2559   10 พ.ย. 2559   11 พ.ย. 2559   15 พ.ย. 2559   16 พ.ย. 2559   17 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 15 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ 15 พ.ย. 2559 09.00-15.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมปภัสสรวรพินิจ 15 พ.ย. 2559 09.00-15.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมมิตรกิจธรรม 15 พ.ย. 2559 09.00-11.00
4 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก (โรงอาหารโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก) 15 พ.ย. 2559 09.00-11.00
5 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก (ห้องประชุม) 15 พ.ย. 2559 09.00-11.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทราย ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 2 15 พ.ย. 2559 09.30-12.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทราย ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 2 15 พ.ย. 2559 09.00-09.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 15 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
2 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 15 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
3 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 15 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
4 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 2 ห้อง 212 15 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
5 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 2 ห้อง 212 15 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
6 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 2 ห้อง 222 15 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
7 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 2 ห้อง 222 15 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
8 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 5 ห้อง 531 15 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
9 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 5 ห้อง 531 15 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
10 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 5 ห้อง 521 15 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
11 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 5 ห้อง 521 15 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
12 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 1 ห้อง 114 15 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
13 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 1 ห้อง 114 15 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
14 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 1 ห้อง 125 15 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
15 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 1 ห้อง 125 15 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
16 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 3 ห้อง321 15 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
17 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 3 ห้อง321 15 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
18 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 3 ห้อง 322 15 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
19 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 3 ห้อง 322 15 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
20 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 4 ห้องดนตรีไทย (หลังอาคาร 1) 15 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
21 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 15 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
22 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 15 พ.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมว่องกุศลกิจ 15 พ.ย. 2559 09.30-16.00
2 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมว่องกุศลกิจ 15 พ.ย. 2559 09.30-16.00
3 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมว่องกุศลกิจ 15 พ.ย. 2559 09.30-16.00
4 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมว่องกุศลกิจ 15 พ.ย. 2559 09.30-16.00
5 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมว่องกุศลกิจ 15 พ.ย. 2559 09.30-16.00
6 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมว่องกุศลกิจ 15 พ.ย. 2559 09.30-16.00
7 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมว่องกุศลกิจ 15 พ.ย. 2559 09.30-16.00
8 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมว่องกุศลกิจ 15 พ.ย. 2559 09.30-16.00
9 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมว่องกุศลกิจ 15 พ.ย. 2559 09.30-16.00
10 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมว่องกุศลกิจ 15 พ.ย. 2559 09.30-16.00
11 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมว่องกุศลกิจ 15 พ.ย. 2559 09.00-09.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]