หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ 15 พ.ย. 2559 09.00-15.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมปภัสสรวรพินิจ 15 พ.ย. 2559 09.00-15.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมมิตรกิจธรรม 15 พ.ย. 2559 09.00-11.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 บริเวณหน้าห้องว่องกุศลกิจ 8 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.ราชบุรี เขต 2 บริเวณหน้าห้องว่องกุศลกิจ 8 พ.ย. 2559 09.00-15.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 บริเวณหน้าห้องว่องกุศลกิจ 8 พ.ย. 2559 09.00-11.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก (โรงอาหารโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก) 8 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก (ห้องประชุม) 8 พ.ย. 2559 09.00-11.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก (โรงอาหารโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก) 15 พ.ย. 2559 09.00-11.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก (ห้องประชุม) 15 พ.ย. 2559 09.00-11.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมว่องกุศลกิจ 8 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมปภัสสรวรพินิจ 8 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.ราชบุรี เขต 2 ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ 8 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก ห้อง ป.4 8 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก ห้อง ป.3 8 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก ห้อง ป.2 8 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ศาลาวัดบ้านเลือก 8 พ.ย. 2559 09.00-15.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]