หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.1/1 , ป.1/2 7 พ.ย. 2559 09.00-10.30 เลขที่ 1-19 , 20-38
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.5/1 , ป.5/2 7 พ.ย. 2559 09.00-10.30 เลขที่ 1-20 , 21-39
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 7 พ.ย. 2559 09.00-10.30
-
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 ป.2/2 7 พ.ย. 2559 09.00-10.30 เลขที่ 1-17 , 18-34
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 7 พ.ย. 2559 09.00-10.30
-
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง Sound lab 7 พ.ย. 2559 09.00-10.30
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 7 พ.ย. 2559 09.00-10.30
-
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 7 พ.ย. 2559 09.00-10.30
-
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ อาคารเอนกประสงค์เล็ก อาคาร 2 7 พ.ย. 2559 09.00-16.30
-
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง สมุด 7 พ.ย. 2559 09.00-16.30
-
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง เศรษฐกิจพอเพียง 7 พ.ย. 2559 09.00-16.30
-
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ ห้อง ศาลาประชาคมหนองโพ 7 พ.ย. 2559 09.00-16.30
-
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ อาคารพุฒตาลประชาสรรค์ 7 พ.ย. 2559 09.00-16.30
-
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ ศาลาประชาคมวัดหนองโพ 7 พ.ย. 2559 09.00-16.30
-
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป. 3/1 7 พ.ย. 2559 09.00-10.00
-
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป. 3/2 7 พ.ย. 2559 09.00-10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]