สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 39 21 16 76 86 15 9 3 110
2 บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 17 14 6 37 40 11 5 6 56
3 อนุบาลราชบุรี 14 11 13 38 35 10 0 2 45
4 วัดเขาปิ่นทอง 10 7 6 23 24 3 2 1 29
5 รุจิรพัฒน์ 9 9 6 24 24 4 3 2 31
6 วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 9 2 1 12 13 3 1 2 17
7 วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 7 3 2 12 12 1 2 1 15
8 บ้านโป่งกระทิงบน 6 10 6 22 24 8 11 5 43
9 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 6 2 0 8 10 4 1 5 15
10 บ้านทุ่งกระถิน 5 7 4 16 15 9 2 4 26
11 อนุบาลปากท่อ 4 4 7 15 14 9 6 4 29
12 บ้านตะโกล่าง 4 3 4 11 13 3 1 4 17
13 วัดห้วยไผ่ 4 3 0 7 9 2 0 2 11
14 ชุมชนวัดรางบัว 4 2 1 7 8 0 1 0 9
15 วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 4 2 1 7 6 7 0 1 13
16 มหาราช7 3 4 2 9 8 8 2 2 18
17 บ้านเบิกไพร 3 3 2 8 10 8 3 3 21
18 บ้านสวนผึ้ง 3 3 0 6 5 2 0 0 7
19 วัดพเนินพลู 3 1 4 8 11 2 0 2 13
20 บ้านมะขามเอน 3 1 1 5 6 0 0 0 6
21 วัดสันติการาม 3 0 1 4 6 0 2 3 8
22 บ้านหุบพริก 3 0 1 4 5 2 0 1 7
23 วัดห้วยหมู 3 0 1 4 4 0 0 0 4
24 ชุมชนบ้านบ่อ 2 4 2 8 12 2 1 2 15
25 นารีวิทยา 2 3 2 7 7 0 1 0 8
26 วัดไผ่ล้อม 2 3 0 5 5 1 2 0 8
27 วัดโสดาประดิษฐาราม 2 2 2 6 4 3 2 0 9
28 วัดยางงาม 2 2 0 4 2 0 2 1 4
29 บ้านหนองขาม 2 1 1 4 4 1 0 0 5
30 วัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 2 1 0 3 4 0 0 0 4
31 อนุบาลจอมบึง 2 0 1 3 5 1 1 0 7
32 กลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 2 0 1 3 2 2 0 1 4
33 วัดบางกระ 1 4 0 5 6 7 1 4 14
34 วัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 1 2 2 5 8 3 1 0 12
35 ดรุณาราชบุรี 1 2 2 5 5 0 0 0 5
36 บ้านหนองนกกะเรียน 1 2 1 4 5 1 1 0 7
37 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 2 0 3 3 0 1 0 4
38 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 1 1 1 3 5 2 1 2 8
39 วัดหนองพันจันทร์ 1 1 1 3 5 1 0 0 6
40 สินแร่สยาม 1 1 1 3 3 2 0 0 5
41 น้ำตกห้วยสวนพลู 1 1 0 2 4 3 0 1 7
42 บ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 1 1 0 2 2 0 2 0 4
43 วัดเกตุน้อย 1 1 0 2 2 0 0 0 2
44 บ้านลำพระ 1 1 0 2 1 4 3 5 8
45 อนุบาลสวนผึ้ง 1 0 4 5 4 7 1 8 12
46 วัดสูงเนินราษฎรบำรุง 1 0 1 2 3 0 0 0 3
47 วัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) 1 0 0 1 3 5 1 4 9
48 บ้านสันดอน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
49 บ้านหินสี 1 0 0 1 2 0 1 1 3
50 บ้านยางคู่ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
51 วัดหนองบัวค่าย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
52 วัดใหม่นครบาล 1 0 0 1 2 0 0 0 2
53 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
54 บ้านวังปลา 1 0 0 1 1 2 1 1 4
55 บ้านโป่งกระทิงล่าง 1 0 0 1 1 2 0 1 3
56 ชุมชนวัดทุ่งหลวง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
57 บ้านพุบอนบน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
58 บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านพุคาย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านหนองปากชัฎ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านห้วยผาก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 วัดท่าโขลง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 วัดวันดาว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 วัดหนามพุงดอ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 ไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) 0 4 4 8 6 3 4 3 13
66 บ้านห้วยยางโทน 0 2 2 4 5 6 2 1 13
67 วัดพิกุลทอง 0 2 0 2 4 2 0 1 6
68 บ้านห้วยศาลา 0 2 0 2 3 1 1 0 5
69 วัดดอนแจง 0 2 0 2 2 1 0 0 3
70 วัดด่านทับตะโก 0 2 0 2 1 4 1 1 6
71 ธรรมศาสตร์-จุฬา 2 0 1 3 4 4 5 4 1 13
72 บ้านท่ามะขาม 0 1 2 3 4 1 3 3 8
73 วัดห้วยตะแคง 0 1 2 3 3 1 0 0 4
74 อนุบาลบ้านคา 0 1 1 2 5 2 1 1 8
75 บ้านทุ่งแจง 0 1 1 2 1 0 1 1 2
76 บ้านชัฎหนองหมี 0 1 1 2 0 0 2 0 2
77 เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 0 1 0 1 4 1 0 0 5
78 วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 0 1 0 1 3 1 1 0 5
79 บ้านร่องเจริญ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
80 วัดบ้านกล้วย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
81 บ้านหนองแร้ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
82 อนุบาลเมืองราชบุรี 0 0 3 3 5 2 2 1 9
83 วัดวังมะนาว 0 0 2 2 2 0 1 0 3
84 อนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 0 0 1 1 4 0 0 1 4
85 บ้านหนองวัวดำ 0 0 1 1 3 1 2 1 6
86 วัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) 0 0 1 1 3 1 0 0 4
87 ธรรมจารินีวิทยา 0 0 1 1 3 1 0 0 4
88 บ้านห้วยท่าช้าง 0 0 1 1 2 3 0 1 5
89 บ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 0 0 1 1 2 1 1 2 4
90 กองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
91 วัดนาขุนแสน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
92 บ้านทุ่งแฝก 0 0 1 1 1 3 0 0 4
93 บ้านเขาถ่าน 0 0 1 1 1 2 1 0 4
94 เรืองวิทย์พระหฤทัย 0 0 1 1 1 1 1 1 3
95 บ้านหนองน้ำใส 0 0 1 1 1 1 0 0 2
96 วัดท้ายเมือง 0 0 1 1 1 0 2 0 3
97 บ้านหนองลังกา 0 0 1 1 1 0 1 1 2
98 วัดยอดสุวรรณคีรี 0 0 1 1 1 0 0 1 1
99 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
100 บ้านหนองไผ่ อ.ปากท่อ 0 0 1 1 0 1 1 2 2
101 วัดสนามสุทธาวาส 0 0 1 1 0 0 0 1 0
102 วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
103 วัดราษฎร์สมานฉันท์ 0 0 0 0 1 4 1 0 6
104 สีวะรา 0 0 0 0 1 3 1 0 5
105 วัดเวียงทุน 0 0 0 0 1 2 1 0 4
106 วัดพิบูลวนาราม 0 0 0 0 1 2 0 1 3
107 บ้านแม่ประจัน 0 0 0 0 1 1 0 2 2
108 บ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
109 วัดเขาถ้ำกุญชร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
110 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 กองทัพบกอุปถัมภ์ โยธินวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 บ้านหนองบัวหิ่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 วัดโคกพระเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 สมนึกวิทิศวรการ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
116 บ้านท่ายาง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
117 บ้านโกรกสิงขร 0 0 0 0 0 2 0 0 2
118 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
119 วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 0 0 0 0 0 1 0 3 1
120 บ้านหนองโก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
121 วัดดอนทราย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
122 บ้านพุตะเคียน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
123 บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 บ้านมณีลอย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 บ้านรางม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 บ้านโป่งเจ็ด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 บ้านไทรงาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 วัดนาหนอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 วัดศาลเจ้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 บ้านเขาถ้ำ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
131 บ้านเขาพระเอก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
132 ชุมชนวัดคูบัว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
133 บ้านตลาดควาย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
134 บ้านหนองตาเนิด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
135 วัดคุ้งกระถิน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
136 วัดศรัทธาราษฎร์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
137 วัดเขางูสันติธรรม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
138 วันครู 2503 0 0 0 0 0 0 0 1 0
139 บ้านไพรสะเดา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 บ้านเขาช้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 สุริยวงศ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 216 172 146 534 615 242 113 124 970