สรุปเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 77 13 8 3 98
2 บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 39 10 5 6 54
3 อนุบาลราชบุรี 33 10 0 2 43
4 รุจิรพัฒน์ 24 4 3 2 31
5 วัดเขาปิ่นทอง 22 3 2 1 27
6 บ้านโป่งกระทิงบน 20 7 11 5 38
7 อนุบาลปากท่อ 13 8 6 4 27
8 บ้านทุ่งกระถิน 13 7 2 4 22
9 บ้านตะโกล่าง 13 3 1 4 17
10 วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 12 3 1 2 16
11 วัดพเนินพลู 11 2 0 2 13
12 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 9 4 1 5 14
13 วัดห้วยไผ่ 9 2 0 2 11
14 บ้านเบิกไพร 8 8 3 3 19
15 มหาราช7 8 8 2 2 18
16 วัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 8 3 1 0 12
17 ชุมชนวัดรางบัว 8 0 1 0 9
18 ชุมชนบ้านบ่อ 7 2 1 2 10
19 วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 7 1 2 1 10
20 นารีวิทยา 7 0 1 0 8
21 วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 6 7 0 1 13
22 ไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) 6 3 4 3 13
23 วัดสันติการาม 6 0 2 3 8
24 บ้านมะขามเอน 6 0 0 0 6
25 วัดบางกระ 5 7 1 4 13
26 บ้านห้วยยางโทน 5 6 2 1 13
27 บ้านหุบพริก 5 2 0 1 7
28 วัดไผ่ล้อม 5 1 2 0 8
29 ดรุณาราชบุรี 5 0 0 0 5
30 ธรรมศาสตร์-จุฬา 2 4 5 4 1 13
31 น้ำตกห้วยสวนพลู 4 3 0 1 7
32 อนุบาลเมืองราชบุรี 4 2 2 1 8
33 อนุบาลบ้านคา 4 2 1 1 7
34 วัดพิกุลทอง 4 2 0 1 6
35 บ้านท่ามะขาม 4 1 3 3 8
36 บ้านหนองขาม 4 1 0 0 5
37 เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 4 1 0 0 5
38 วัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 4 0 0 0 4
39 อนุบาลสวนผึ้ง 3 7 1 8 11
40 วัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) 3 5 1 4 9
41 วัดโสดาประดิษฐาราม 3 3 2 0 8
42 บ้านหนองวัวดำ 3 1 2 1 6
43 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 3 1 1 2 5
44 บ้านห้วยศาลา 3 1 1 0 5
45 บ้านหนองนกกะเรียน 3 1 1 0 5
46 วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 3 1 1 0 5
47 ธรรมจารินีวิทยา 3 1 0 0 4
48 วัดหนองพันจันทร์ 3 1 0 0 4
49 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 3 0 1 0 4
50 อนุบาลจอมบึง 3 0 1 0 4
51 บ้านห้วยท่าช้าง 2 3 0 1 5
52 กลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 2 2 0 1 4
53 บ้านสวนผึ้ง 2 2 0 0 4
54 สินแร่สยาม 2 2 0 0 4
55 บ้านร่องเจริญ 2 2 0 0 4
56 บ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 2 1 1 2 4
57 วัดดอนแจง 2 1 0 0 3
58 วัดยางงาม 2 0 2 1 4
59 บ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 2 0 2 0 4
60 บ้านหินสี 2 0 1 1 3
61 วัดวังมะนาว 2 0 1 0 3
62 วัดเกตุน้อย 2 0 0 0 2
63 บ้านยางคู่ 2 0 0 0 2
64 วัดหนองบัวค่าย 2 0 0 0 2
65 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 2 0 0 0 2
66 วัดบ้านกล้วย 2 0 0 0 2
67 กองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 2 0 0 0 2
68 วัดนาขุนแสน 2 0 0 0 2
69 วัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) 2 0 0 0 2
70 วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 2 0 0 0 2
71 วัดด่านทับตะโก 1 4 1 1 6
72 สีวะรา 1 3 1 0 5
73 บ้านวังปลา 1 2 1 1 4
74 บ้านเขาถ่าน 1 2 1 0 4
75 วัดเวียงทุน 1 2 1 0 4
76 บ้านโป่งกระทิงล่าง 1 2 0 1 3
77 วัดพิบูลวนาราม 1 2 0 1 3
78 เรืองวิทย์พระหฤทัย 1 1 1 1 3
79 บ้านแม่ประจัน 1 1 0 2 2
80 ชุมชนวัดทุ่งหลวง 1 1 0 0 2
81 บ้านพุบอนบน 1 1 0 0 2
82 บ้านหนองน้ำใส 1 1 0 0 2
83 วัดห้วยตะแคง 1 1 0 0 2
84 บ้านสันดอน 1 1 0 0 2
85 บ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) 1 1 0 0 2
86 วัดเขาถ้ำกุญชร 1 1 0 0 2
87 วัดท้ายเมือง 1 0 2 0 3
88 บ้านทุ่งแจง 1 0 1 1 2
89 บ้านหนองลังกา 1 0 1 1 2
90 วัดยอดสุวรรณคีรี 1 0 0 1 1
91 อนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 1 0 0 1 1
92 บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 1 0 0 0 1
93 บ้านพุคาย 1 0 0 0 1
94 บ้านหนองปากชัฎ 1 0 0 0 1
95 บ้านห้วยผาก 1 0 0 0 1
96 วัดท่าโขลง 1 0 0 0 1
97 วัดสูงเนินราษฎรบำรุง 1 0 0 0 1
98 วัดหนามพุงดอ 1 0 0 0 1
99 บ้านหนองแร้ง 1 0 0 0 1
100 บ้านหนองกระทุ่ม 1 0 0 0 1
101 วัดห้วยหมู 1 0 0 0 1
102 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 1 0 0 0 1
103 กองทัพบกอุปถัมภ์ โยธินวิทยา 1 0 0 0 1
104 บ้านหนองบัวหิ่ง 1 0 0 0 1
105 วัดโคกพระเจริญ 1 0 0 0 1
106 สมนึกวิทิศวรการ 1 0 0 0 1
107 บ้านลำพระ 0 4 3 5 7
108 วัดราษฎร์สมานฉันท์ 0 3 1 0 4
109 บ้านหนองปรือ 0 2 0 1 2
110 บ้านทุ่งแฝก 0 2 0 0 2
111 บ้านท่ายาง 0 2 0 0 2
112 บ้านโกรกสิงขร 0 2 0 0 2
113 วัดสว่างอารมณ์ 0 1 2 0 3
114 บ้านหนองไผ่ อ.ปากท่อ 0 1 1 2 2
115 วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 0 1 0 3 1
116 บ้านหนองโก 0 1 0 1 1
117 วัดดอนทราย 0 1 0 0 1
118 บ้านพุตะเคียน 0 1 0 0 1
119 บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 0 1 0 0 1
120 บ้านมณีลอย 0 1 0 0 1
121 บ้านรางม่วง 0 1 0 0 1
122 บ้านโป่งเจ็ด 0 1 0 0 1
123 บ้านไทรงาม 0 1 0 0 1
124 วัดนาหนอง 0 1 0 0 1
125 วัดศาลเจ้า 0 1 0 0 1
126 บ้านชัฎหนองหมี 0 0 2 0 2
127 บ้านเขาถ้ำ 0 0 1 1 1
128 บ้านเขาพระเอก 0 0 1 0 1
129 วัดสนามสุทธาวาส 0 0 0 1 0
130 ชุมชนวัดคูบัว 0 0 0 1 0
131 บ้านตลาดควาย 0 0 0 1 0
132 บ้านหนองตาเนิด 0 0 0 1 0
133 วัดคุ้งกระถิน 0 0 0 1 0
134 วัดศรัทธาราษฎร์ 0 0 0 1 0
135 วัดเขางูสันติธรรม 0 0 0 1 0
136 วันครู 2503 0 0 0 1 0
137 บ้านไพรสะเดา 0 0 0 0 0
138 บ้านเขาช้าง 0 0 0 0 0
139 สุริยวงศ์ 0 0 0 0 0
รวม 545 230 112 124 1,011