หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 5 63 17
2 003 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ โยธินวิทยา 1 1 1
3 004 โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล 0 0 0
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 18 47 28
5 006 โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว 1 2 1
6 007 โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 2 11 4
7 008 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 10 19 14
8 014 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 15 33 21
9 016 โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู 8 11 8
10 017 โรงเรียนบ้านกล้วย 0 0 0
11 025 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 62 189 101
12 026 โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี 2 3 2
13 027 โรงเรียนบ้านชัฏเจริญ 0 0 0
14 028 โรงเรียนบ้านตลาดควาย 1 1 1
15 029 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 24 73 37
16 032 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 33 75 50
17 034 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 0 0 0
18 036 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 0 0 0
19 033 โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 3 9 5
20 035 โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 5 11 8
21 030 โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 12 24 17
22 031 โรงเรียนบ้านท่ายาง 2 4 4
23 038 โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 1 1 1
24 040 โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 7 16 10
25 039 โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ 0 0 0
26 047 โรงเรียนบ้านพุคาย 1 1 1
27 049 โรงเรียนบ้านพุตะเคียน 1 6 1
28 050 โรงเรียนบ้านพุบอนบน 2 2 2
29 051 โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 1 5 2
30 046 โรงเรียนบ้านพุเกตุ 0 0 0
31 048 โรงเรียนบ้านพุแค 0 0 0
32 053 โรงเรียนบ้านมณีลอย 1 1 1
33 054 โรงเรียนบ้านมะขามเอน 6 15 8
34 056 โรงเรียนบ้านยางคู่ 2 2 2
35 059 โรงเรียนบ้านรางม่วง 1 1 1
36 058 โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 0 0 0
37 057 โรงเรียนบ้านร่องเจริญ 4 6 4
38 060 โรงเรียนบ้านลำพระ 17 26 18
39 061 โรงเรียนบ้านวังปลา 5 16 9
40 062 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 7 19 10
41 063 โรงเรียนบ้านสันดอน 4 12 9
42 064 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 2 2 2
43 066 โรงเรียนบ้านหนองขาม 5 7 5
44 067 โรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) 3 8 5
45 068 โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 1 1 1
46 069 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 7 23 11
47 070 โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว 0 0 0
48 071 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 3 7 4
49 072 โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง 1 1 1
50 073 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 3 7 4
51 074 โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 1 3 2
52 078 โรงเรียนบ้านหนองลังกา 3 10 6
53 079 โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 8 12 11
54 080 โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า 0 0 0
55 179 โรงเรียนบ้านหนองสีนวล 0 0 0
56 081 โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว 0 0 0
57 077 โรงเรียนบ้านหนองแร้ง 1 3 1
58 065 โรงเรียนบ้านหนองโก 2 5 3
59 180 โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน 0 0 0
60 076 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0 0 0
61 075 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ปากท่อ 5 35 11
62 086 โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน 0 0 0
63 088 โรงเรียนบ้านหินสี 4 8 6
64 087 โรงเรียนบ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 4 8 5
65 089 โรงเรียนบ้านหุบพริก 8 30 13
66 082 โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง 6 12 8
67 083 โรงเรียนบ้านห้วยผาก 1 5 2
68 084 โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 15 42 23
69 085 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 5 18 11
70 090 โรงเรียนบ้านอ่างหิน 0 0 0
71 018 โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 0 0 0
72 019 โรงเรียนบ้านเขากรวด 0 0 0
73 020 โรงเรียนบ้านเขาช้าง 1 1 1
74 021 โรงเรียนบ้านเขาถ่าน 5 10 6
75 022 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 2 3 2
76 023 โรงเรียนบ้านเขาพระเอก 1 2 2
77 024 โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน 0 0 0
78 041 โรงเรียนบ้านเบิกไพร 24 45 28
79 055 โรงเรียนบ้านแม่ประจัน 4 8 7
80 181 โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร 2 6 4
81 044 โรงเรียนบ้านโป่ง 0 0 0
82 042 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 48 137 82
83 043 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 4 8 5
84 045 โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 1 1 1
85 037 โรงเรียนบ้านไทรงาม 1 3 2
86 052 โรงเรียนบ้านไพรสะเดา 3 21 4
87 091 โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 0 0 0
88 093 โรงเรียนมหาราช7 22 44 31
89 094 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 34 122 58
90 105 โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน 1 1 1
91 111 โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ 0 0 0
92 110 โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 6 23 10
93 113 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 21 47 34
94 114 โรงเรียนวัดดอนตะโก 0 0 0
95 115 โรงเรียนวัดดอนทราย 2 2 2
96 112 โรงเรียนวัดดอนแจง 3 22 8
97 116 โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 8 31 18
98 119 โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง 0 0 0
99 117 โรงเรียนวัดท่าโขลง 2 3 2
100 118 โรงเรียนวัดท้ายเมือง 3 8 4
101 120 โรงเรียนวัดนาขุนแสน 2 6 3
102 121 โรงเรียนวัดนาหนอง 1 1 1
103 122 โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 21 55 36
104 123 โรงเรียนวัดบางกระ 20 37 25
105 124 โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 14 28 14
106 125 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 2 6 2
107 126 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ 0 0 0
108 127 โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0
109 128 โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 18 48 28
110 129 โรงเรียนวัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) 13 26 15
111 130 โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) 10 23 15
112 133 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 8 18 10
113 134 โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม 4 7 5
114 132 โรงเรียนวัดพเนินพลู 15 23 15
115 137 โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 3 8 6
116 138 โรงเรียนวัดยางงาม 7 8 7
117 139 โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 2 4 2
118 140 โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 6 16 6
119 141 โรงเรียนวัดวังมะนาว 3 4 3
120 142 โรงเรียนวัดวันดาว 1 21 1
121 143 โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม 0 0 0
122 145 โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 1 2 1
123 146 โรงเรียนวัดศาลเจ้า 1 1 1
124 147 โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส 1 1 1
125 148 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 3 3 3
126 149 โรงเรียนวัดสันติการาม 11 27 18
127 150 โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 3 5 5
128 152 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) 0 0 0
129 153 โรงเรียนวัดหนองตาหลวง 0 0 0
130 154 โรงเรียนวัดหนองบัว 0 0 0
131 155 โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย 2 5 4
132 156 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 7 18 12
133 157 โรงเรียนวัดหนามพุงดอ 1 1 1
134 161 โรงเรียนวัดหัวป่า 0 0 0
135 158 โรงเรียนวัดห้วยตะแคง 5 11 7
136 160 โรงเรียนวัดห้วยหมู 5 13 8
137 159 โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 21 45 25
138 166 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 0 0 0
139 167 โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี 0 0 0
140 168 โรงเรียนวัดอัมพวัน 0 0 0
141 097 โรงเรียนวัดเกตุน้อย 2 6 4
142 098 โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 12 25 18
143 099 โรงเรียนวัดเกาะศาลพระ 0 0 0
144 101 โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม 1 2 1
145 102 โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร 2 4 3
146 103 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 32 95 59
147 104 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 115 279 180
148 100 โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ 0 0 0
149 108 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 21 51 33
150 144 โรงเรียนวัดเวียงทุน 4 9 6
151 162 โรงเรียนวัดเหนือวน 0 0 0
152 106 โรงเรียนวัดแคทราย 0 0 0
153 109 โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 2 2 2
154 107 โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ 1 3 2
155 135 โรงเรียนวัดโพธิ์ดก 0 0 0
156 136 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 5 9 5
157 151 โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 9 13 12
158 163 โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง 0 0 0
159 164 โรงเรียนวัดใหม่นครบาล 2 4 2
160 165 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 4 8 5
161 131 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 8 18 9
162 187 โรงเรียนวันครู 2503 1 3 1
163 182 โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ 1 1 1
164 169 โรงเรียนสินแร่สยาม 5 15 10
165 170 โรงเรียนสีวะรา 5 13 9
166 172 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 7 11 9
167 173 โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 9 14 9
168 174 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 37 83 47
169 176 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 50 148 76
170 177 โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 6 11 6
171 178 โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 26 49 38
172 175 โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 10 29 20
173 096 โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 2 3 2
174 012 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) 19 36 21
175 002 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 2 5 3
176 009 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 5 19 6
177 010 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 4 40 6
178 013 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 6 23 7
179 015 โรงเรียนนารีวิทยา 8 17 9
180 092 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ 0 0 0
181 171 โรงเรียนสุริยวงศ์ 1 10 1
182 095 โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย 4 9 4
183 185 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) 0 0 0
184 184 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม 0 0 0
185 183 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) 0 0 0
186 186 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) 0 0 0
187 011 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 5 15 9
รวม 1194 3053 1760
4813

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางกุลธิดา ซ้วนลิ่ม โทร. 099-2546663 และ นางสาวเบญจมาศ หลงสมบุญ โทร. 092-5857954
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]