หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ราชบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 115 86 76.11% 15 13.27% 9 7.96% 3 2.65% 113
2 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 62 40 64.52% 11 17.74% 5 8.06% 6 9.68% 62
3 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 50 35 74.47% 10 21.28% 0 0% 2 4.26% 47
4 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 48 24 50% 8 16.67% 11 22.92% 5 10.42% 48
5 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 34 24 72.73% 4 12.12% 3 9.09% 2 6.06% 33
6 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 32 24 80% 3 10% 2 6.67% 1 3.33% 30
7 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 33 15 50% 9 30% 2 6.67% 4 13.33% 30
8 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 37 14 42.42% 9 27.27% 6 18.18% 4 12.12% 33
9 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 24 13 61.9% 3 14.29% 1 4.76% 4 19.05% 21
10 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 21 13 68.42% 3 15.79% 1 5.26% 2 10.53% 19
11 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 18 12 70.59% 2 11.76% 1 5.88% 2 11.76% 17
12 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 21 12 75% 1 6.25% 2 12.5% 1 6.25% 16
13 โรงเรียนวัดพเนินพลู 15 11 73.33% 2 13.33% 0 0% 2 13.33% 15
14 โรงเรียนบ้านเบิกไพร 24 10 41.67% 8 33.33% 3 12.5% 3 12.5% 24
15 โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 21 10 50% 4 20% 1 5% 5 25% 20
16 โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 21 9 69.23% 2 15.38% 0 0% 2 15.38% 13
17 โรงเรียนมหาราช7 22 8 40% 8 40% 2 10% 2 10% 20
18 โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
19 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 10 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
20 โรงเรียนนารีวิทยา 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
21 โรงเรียนวัดบางกระ 20 6 33.33% 7 38.89% 1 5.56% 4 22.22% 18
22 โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 18 6 42.86% 7 50% 0 0% 1 7.14% 14
23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) 19 6 37.5% 3 18.75% 4 25% 3 18.75% 16
24 โรงเรียนวัดสันติการาม 11 6 54.55% 0 0% 2 18.18% 3 27.27% 11
25 โรงเรียนบ้านมะขามเอน 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
26 โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 15 5 35.71% 6 42.86% 2 14.29% 1 7.14% 14
27 โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
28 โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 14 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
29 โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
30 โรงเรียนบ้านหุบพริก 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
31 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
32 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
33 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
34 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
35 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
36 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
37 โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 26 4 20% 7 35% 1 5% 8 40% 20
38 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 15 4 28.57% 5 35.71% 4 28.57% 1 7.14% 14
39 โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
40 โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
41 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 8 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
42 โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 12 4 36.36% 1 9.09% 3 27.27% 3 27.27% 11
43 โรงเรียนบ้านหนองขาม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
44 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
45 โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
46 โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 6 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
47 โรงเรียนวัดห้วยหมู 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
48 โรงเรียนวัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) 13 3 23.08% 5 38.46% 1 7.69% 4 30.77% 13
49 โรงเรียนสินแร่สยาม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
50 โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 8 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
51 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
52 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
53 โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) 10 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
55 โรงเรียนวัดห้วยตะแคง 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
57 โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
58 โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
59 โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
60 โรงเรียนบ้านร่องเจริญ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 7 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
62 โรงเรียนบ้านสันดอน 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนวัดดอนแจง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนวัดยางงาม 7 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
65 โรงเรียนบ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านหินสี 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
67 โรงเรียนวัดวังมะนาว 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
68 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านยางคู่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนวัดนาขุนแสน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนวัดเกตุน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
74 โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนวัดใหม่นครบาล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านลำพระ 17 1 7.69% 4 30.77% 3 23.08% 5 38.46% 13
78 โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 8 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
79 โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
80 โรงเรียนสีวะรา 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านวังปลา 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
83 โรงเรียนบ้านเขาถ่าน 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
84 โรงเรียนวัดเวียงทุน 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
86 โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
87 โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
88 โรงเรียนบ้านแม่ประจัน 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
89 โรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านพุบอนบน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนวัดท้ายเมือง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
96 โรงเรียนบ้านหนองลังกา 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
97 โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
98 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ โยธินวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านพุคาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านหนองแร้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านห้วยผาก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนวัดท่าโขลง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนวัดวันดาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนวัดหนามพุงดอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
113 โรงเรียนบ้านท่ายาง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ปากท่อ 5 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
117 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 4 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
118 โรงเรียนบ้านหนองโก 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
119 โรงเรียนวัดดอนทราย 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านพุตะเคียน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านมณีลอย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านรางม่วง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านไทรงาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนวัดนาหนอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนวัดศาลเจ้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
130 โรงเรียนบ้านเขาพระเอก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
131 โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
132 โรงเรียนบ้านตลาดควาย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
133 โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
134 โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
135 โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
136 โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
137 โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
138 โรงเรียนวันครู 2503 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
139 โรงเรียนบ้านไพรสะเดา 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
140 โรงเรียนบ้านเขาช้าง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
141 โรงเรียนสุริยวงศ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางกุลธิดา ซ้วนลิ่ม โทร. 099-2546663 และ นางสาวเบญจมาศ หลงสมบุญ โทร. 092-5857954
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]