หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ปทุมธานี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 102 58 58.59% 15 15.15% 11 11.11% 15 15.15% 99
2 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 96 48 52.17% 15 16.3% 12 13.04% 17 18.48% 92
3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 76 37 49.33% 18 24% 6 8% 14 18.67% 75
4 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 51 31 62% 10 20% 5 10% 4 8% 50
5 โรงเรียนวัดคลองชัน 76 23 35.38% 15 23.08% 8 12.31% 19 29.23% 65
6 โรงเรียนวัดเขียนเขต 61 22 36.07% 20 32.79% 9 14.75% 10 16.39% 61
7 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 65 18 27.69% 14 21.54% 14 21.54% 19 29.23% 65
8 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 42 17 41.46% 12 29.27% 2 4.88% 10 24.39% 41
9 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 46 17 40.48% 10 23.81% 7 16.67% 8 19.05% 42
10 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 33 15 51.72% 9 31.03% 3 10.34% 2 6.9% 29
11 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 50 15 30.61% 6 12.24% 11 22.45% 17 34.69% 49
12 โรงเรียนธัญวิทย์ 30 15 51.72% 6 20.69% 3 10.34% 5 17.24% 29
13 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 55 14 25.93% 12 22.22% 9 16.67% 19 35.19% 54
14 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 32 14 46.67% 5 16.67% 1 3.33% 10 33.33% 30
15 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 61 13 21.31% 20 32.79% 7 11.48% 21 34.43% 61
16 โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 40 13 33.33% 12 30.77% 6 15.38% 8 20.51% 39
17 โรงเรียนเจริญดีวิทยา 36 13 36.11% 8 22.22% 5 13.89% 10 27.78% 36
18 โรงเรียนวัดสุวรรณ 36 13 36.11% 7 19.44% 7 19.44% 9 25% 36
19 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 34 13 39.39% 4 12.12% 3 9.09% 13 39.39% 33
20 โรงเรียนระเบียบวิทยา 33 11 34.38% 9 28.13% 4 12.5% 8 25% 32
21 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลปศึกษา) 33 11 33.33% 9 27.27% 3 9.09% 10 30.3% 33
22 โรงเรียนวัดเกตุประภา 36 11 31.43% 7 20% 3 8.57% 14 40% 35
23 โรงเรียนศรีจิตรา 22 11 50% 2 9.09% 1 4.55% 8 36.36% 22
24 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 45 10 22.73% 14 31.82% 8 18.18% 12 27.27% 44
25 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 35 10 29.41% 11 32.35% 8 23.53% 5 14.71% 34
26 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 45 10 24.39% 6 14.63% 11 26.83% 14 34.15% 41
27 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 29 9 31.03% 8 27.59% 1 3.45% 11 37.93% 29
28 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 36 9 25.71% 7 20% 4 11.43% 15 42.86% 35
29 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 24 9 39.13% 7 30.43% 2 8.7% 5 21.74% 23
30 โรงเรียนกลางคลองสิบ 32 9 28.13% 6 18.75% 5 15.63% 12 37.5% 32
31 โรงเรียนวัดนาบุญ 24 9 39.13% 5 21.74% 1 4.35% 8 34.78% 23
32 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 39 8 20.51% 8 20.51% 8 20.51% 15 38.46% 39
33 โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 32 8 25% 8 25% 4 12.5% 12 37.5% 32
34 โรงเรียนอุดมวิทยา 35 8 22.86% 7 20% 6 17.14% 14 40% 35
35 โรงเรียนวัดพวงแก้ว 37 8 21.62% 6 16.22% 9 24.32% 14 37.84% 37
36 โรงเรียนชุมชนบึงบา 28 8 29.63% 5 18.52% 4 14.81% 10 37.04% 27
37 โรงเรียนวัดสระบัว 13 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 2 15.38% 13
38 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 43 7 26.92% 7 26.92% 4 15.38% 8 30.77% 26
39 โรงเรียนโชคชัยรังสิต 25 7 29.17% 3 12.5% 4 16.67% 10 41.67% 24
40 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 29 6 23.08% 3 11.54% 8 30.77% 9 34.62% 26
41 โรงเรียนวัดขุมแก้ว 28 5 19.23% 6 23.08% 6 23.08% 9 34.62% 26
42 โรงเรียนเปรมฤทัย 27 5 19.23% 6 23.08% 5 19.23% 10 38.46% 26
43 โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 19 5 26.32% 6 31.58% 3 15.79% 5 26.32% 19
44 โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 16 5 31.25% 2 12.5% 5 31.25% 4 25% 16
45 โรงเรียนทองพูลอุทิศ 19 5 26.32% 2 10.53% 3 15.79% 9 47.37% 19
46 โรงเรียนสีวลี 21 5 23.81% 1 4.76% 5 23.81% 10 47.62% 21
47 โรงเรียนวัดธัญญะผล 20 4 20% 8 40% 3 15% 5 25% 20
48 โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 25 4 16% 6 24% 5 20% 10 40% 25
49 โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 21 4 19.05% 6 28.57% 4 19.05% 7 33.33% 21
50 โรงเรียนขจรเนติยุทธ 18 4 22.22% 5 27.78% 3 16.67% 6 33.33% 18
51 โรงเรียนวัดโปรยฝน 17 4 23.53% 5 29.41% 1 5.88% 7 41.18% 17
52 โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ 20 4 22.22% 4 22.22% 3 16.67% 7 38.89% 18
53 โรงเรียนสวนอักษร 15 4 26.67% 4 26.67% 3 20% 4 26.67% 15
54 โรงเรียนสาธิต-นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 23 4 19.05% 3 14.29% 2 9.52% 12 57.14% 21
55 โรงเรียนวัดนิเทศน์ 26 4 16% 2 8% 8 32% 11 44% 25
56 โรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น) 27 4 20% 2 10% 5 25% 9 45% 20
57 โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน 15 4 28.57% 2 14.29% 3 21.43% 5 35.71% 14
58 โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 27 3 11.11% 12 44.44% 4 14.81% 8 29.63% 27
59 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม 19 3 21.43% 7 50% 3 21.43% 1 7.14% 14
60 โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส 20 3 18.75% 3 18.75% 4 25% 6 37.5% 16
61 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 22 3 14.29% 3 14.29% 3 14.29% 12 57.14% 21
62 โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา 14 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 5 38.46% 13
63 โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
64 โรงเรียนวัดโสภณาราม 19 3 15.79% 2 10.53% 4 21.05% 10 52.63% 19
65 โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 12 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 4 36.36% 11
66 โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง 24 2 9.09% 10 45.45% 4 18.18% 6 27.27% 22
67 โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ 27 2 8% 4 16% 6 24% 13 52% 25
68 โรงเรียนวัดปทุมนายก 24 2 9.52% 4 19.05% 5 23.81% 10 47.62% 21
69 โรงเรียนบรรจบรักษ์ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
70 โรงเรียนคลองสิบสาม "ผิวศรีราษฎร์บำรุง" 11 2 20% 2 20% 0 0% 6 60% 10
71 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ 17 2 16.67% 0 0% 4 33.33% 6 50% 12
72 โรงเรียนวัดพืชอุดม 19 1 5.26% 8 42.11% 2 10.53% 8 42.11% 19
73 โรงเรียนร่วมจิตประสาท 19 1 5.26% 5 26.32% 2 10.53% 11 57.89% 19
74 โรงเรียนวัดเจริญบุญ 16 1 6.25% 4 25% 4 25% 7 43.75% 16
75 โรงเรียนวัดนพรัตนาราม 19 1 5.56% 3 16.67% 5 27.78% 9 50% 18
76 โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา 15 1 7.14% 3 21.43% 5 35.71% 5 35.71% 14
77 โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ 22 1 5% 3 15% 3 15% 13 65% 20
78 โรงเรียนวัดทศทิศ 8 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
79 โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์วิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนวัดอดิศร 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
81 โรงเรียนไกรลาศศึกษา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
82 โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ 15 0 0% 6 42.86% 0 0% 8 57.14% 14
83 โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ 8 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 7
84 โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม 8 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 7
85 โรงเรียนวัดลานนา 8 0 0% 2 25% 0 0% 6 75% 8
86 โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล 11 0 0% 1 9.09% 5 45.45% 5 45.45% 11
87 โรงเรียนดวงกมล 6 0 0% 0 0% 2 33.33% 4 66.67% 6
88 โรงเรียนวัดแสงมณี 6 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
89 โรงเรียนแสนชื่นปานนุกุล 4 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวนิภา ศิริจร โทร.0898877782 E-mail : nipa_mam@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]