หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต2
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องที่ 1 ป.3/1 ห้องที่ 2 ป.3/2 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมิตะนิ ชั้น 2 ห้อง ห้องที่ 1 ป.6/1 ห้องที่ 2 ป.6/2 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมิตะนิ ชั้น 3 ห้อง ม.1/1 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องที่ 1 ป.3/3 ห้องที่ 2 ป.3/4 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมิตะนิ ชั้น 2 ห้อง ห้องที่ 1 ป.6/3 ห้องที่ 2 ป.6/4 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมิตะนิ ชั้น 3 ห้อง ม.1/2 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องที่ 1 ป.4/1 ห้องที่ 2 ป. 4/2 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมิตะนิ ชั้น 3 ห้อง ม.1/3 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารปฐ. ชั้น 1 ห้อง ห้องที่ 1 ปฐ.1/1 ห้องที่ 2 ปฐ. 2/1 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว ปฐ.1/2, ปฐ.2/2
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารป.1 ชั้น 2 ห้อง ห้องที่ 1 ป.1/1 ห้องที่ 2 ป.1/3 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว ป.1/2, ป.1/4
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมิตะนิ ชั้น 3 ห้อง ม.2/1 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว ม.2/2
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารป.2 ชั้น 2 ห้อง ห้องที่ 1 ป.2/1 ห้องที่ 2 ป.2/3 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว ป.2/2, ป.2/4
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้องที่ 1 ป.5/1 ห้องที่ 2 ป.5/3 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว ป.5/2, ป.5/4
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมิตะนิ ชั้น 4 ห้อง ม.3/1 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว ม.3/2
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้องที่ 1 ป.4/3 ห้องที่ 2 ป.4/4 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมิตะนิ ชั้น 4 ห้อง ม.3/3 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวนิภา ศิริจร โทร.0898877782 E-mail : nipa_mam@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]