สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดจันทาราม สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 76 เงิน 20 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงนิลภัทร  นนทรี
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  อยู่ยืน
 
1. นางสาวกาญจนา  นิธีจันทร์
2. นางสาววรรณา  นาน่วม