สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรังสิตวิทยา สพป. ปทุมธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กชายกานตพงศ์  เกษี
 
1. นางสาวเยาวภา  บุญมาก
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 5 1. เด็กชายธามนิธิศ  ฉัตรสง่า
2. เด็กชายภฤศ  มณีสาร
3. เด็กชายวิชยุตม์  ปริชาหาญ
 
1. นางสาวกวินธิดา  สนเผือก
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปิติสินชูชัย
2. เด็กหญิงณัฐการณ์  ชูกันหอม
 
1. นายวีนัส  สุขนิล