หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ปทุมธานี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 57 38 66.67% 7 12.28% 7 12.28% 5 8.77% 57
2 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 64 34 54.84% 12 19.35% 8 12.9% 8 12.9% 62
3 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 67 33 50.77% 15 23.08% 8 12.31% 9 13.85% 65
4 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 61 32 52.46% 11 18.03% 5 8.2% 13 21.31% 61
5 โรงเรียนวัดบางพูน 60 27 45.76% 14 23.73% 6 10.17% 12 20.34% 59
6 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 64 25 41.67% 10 16.67% 11 18.33% 14 23.33% 60
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 74 23 35.94% 17 26.56% 6 9.38% 18 28.13% 64
8 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 66 18 30% 19 31.67% 5 8.33% 18 30% 60
9 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 74 17 24.64% 15 21.74% 17 24.64% 20 28.99% 69
10 โรงเรียนคลองห้า 44 17 39.53% 10 23.26% 6 13.95% 10 23.26% 43
11 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 65 16 27.12% 16 27.12% 16 27.12% 11 18.64% 59
12 โรงเรียนบึงเขาย้อน 42 16 40% 14 35% 7 17.5% 3 7.5% 40
13 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 47 16 34.04% 12 25.53% 5 10.64% 14 29.79% 47
14 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 56 16 30.77% 10 19.23% 14 26.92% 12 23.08% 52
15 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 40 16 42.11% 10 26.32% 8 21.05% 4 10.53% 38
16 โรงเรียนลำสนุ่น 66 14 23.33% 15 25% 17 28.33% 14 23.33% 60
17 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 52 13 26.53% 13 26.53% 10 20.41% 13 26.53% 49
18 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 55 12 22.64% 21 39.62% 6 11.32% 14 26.42% 53
19 โรงเรียนวันครู 2502 55 12 22.64% 16 30.19% 13 24.53% 12 22.64% 53
20 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 50 12 25% 12 25% 9 18.75% 15 31.25% 48
21 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 38 12 32.43% 9 24.32% 7 18.92% 9 24.32% 37
22 โรงเรียนวัดชินวราราม 40 11 28.21% 12 30.77% 7 17.95% 9 23.08% 39
23 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 46 11 25.58% 10 23.26% 9 20.93% 13 30.23% 43
24 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 38 11 28.95% 4 10.53% 11 28.95% 12 31.58% 38
25 โรงเรียนคลองสอง 40 10 25.64% 11 28.21% 10 25.64% 8 20.51% 39
26 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 45 10 23.26% 9 20.93% 9 20.93% 15 34.88% 43
27 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 30 10 37.04% 9 33.33% 4 14.81% 4 14.81% 27
28 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 29 10 37.04% 7 25.93% 8 29.63% 2 7.41% 27
29 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 33 9 27.27% 11 33.33% 8 24.24% 5 15.15% 33
30 โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง 26 9 39.13% 5 21.74% 5 21.74% 4 17.39% 23
31 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 25 9 37.5% 4 16.67% 4 16.67% 7 29.17% 24
32 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 47 8 19.51% 14 34.15% 4 9.76% 15 36.59% 41
33 โรงเรียนวัดนาวง 45 8 18.18% 13 29.55% 7 15.91% 16 36.36% 44
34 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 51 8 17.02% 12 25.53% 11 23.4% 16 34.04% 47
35 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 64 8 12.7% 11 17.46% 24 38.1% 20 31.75% 63
36 โรงเรียนวัดอู่ข้าว 34 8 25% 9 28.13% 9 28.13% 6 18.75% 32
37 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 20 8 44.44% 4 22.22% 2 11.11% 4 22.22% 18
38 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 34 7 20.59% 12 35.29% 7 20.59% 8 23.53% 34
39 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 48 7 14.89% 10 21.28% 14 29.79% 16 34.04% 47
40 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 25 7 29.17% 10 41.67% 4 16.67% 3 12.5% 24
41 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 24 7 29.17% 4 16.67% 6 25% 7 29.17% 24
42 โรงเรียนวัดบัวขวัญ 22 7 35% 1 5% 4 20% 8 40% 20
43 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 34 6 17.65% 9 26.47% 9 26.47% 10 29.41% 34
44 โรงเรียนสุลักขณะ 35 6 19.35% 7 22.58% 7 22.58% 11 35.48% 31
45 โรงเรียนวัดรังสิต 29 6 21.43% 6 21.43% 7 25% 9 32.14% 28
46 โรงเรียนจารุศรบำรุง 22 6 28.57% 6 28.57% 6 28.57% 3 14.29% 21
47 โรงเรียนวัดพืชนิมิต 35 6 19.35% 5 16.13% 6 19.35% 14 45.16% 31
48 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 19 6 33.33% 4 22.22% 6 33.33% 2 11.11% 18
49 โรงเรียนศาลาพัน 18 6 42.86% 0 0% 3 21.43% 5 35.71% 14
50 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 13 6 50% 0 0% 3 25% 3 25% 12
51 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 58 5 10.2% 19 38.78% 8 16.33% 17 34.69% 49
52 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 30 5 16.67% 8 26.67% 6 20% 11 36.67% 30
53 โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย 19 5 26.32% 7 36.84% 3 15.79% 4 21.05% 19
54 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 19 5 27.78% 0 0% 7 38.89% 6 33.33% 18
55 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 38 4 10.81% 12 32.43% 9 24.32% 12 32.43% 37
56 โรงเรียนวัดสว่างภพ 25 4 17.39% 10 43.48% 2 8.7% 7 30.43% 23
57 โรงเรียนนภสร 29 4 14.81% 8 29.63% 6 22.22% 9 33.33% 27
58 โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม 19 4 21.05% 7 36.84% 6 31.58% 2 10.53% 19
59 โรงเรียนคลองลาดช้าง 35 4 11.43% 4 11.43% 18 51.43% 9 25.71% 35
60 โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ 18 4 22.22% 3 16.67% 4 22.22% 7 38.89% 18
61 โรงเรียนบ้านบึง 19 4 23.53% 3 17.65% 4 23.53% 6 35.29% 17
62 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 15 4 28.57% 2 14.29% 2 14.29% 6 42.86% 14
63 โรงเรียนรังสิตวิทยา 14 4 30.77% 1 7.69% 3 23.08% 5 38.46% 13
64 โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี 10 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
65 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 38 3 9.09% 12 36.36% 8 24.24% 10 30.3% 33
66 โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร 23 3 13.04% 10 43.48% 6 26.09% 4 17.39% 23
67 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 29 3 11.54% 6 23.08% 12 46.15% 5 19.23% 26
68 โรงเรียนวัดมะขาม 19 3 16.67% 5 27.78% 3 16.67% 7 38.89% 18
69 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 10 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% 10
70 โรงเรียนวัดผลาหาร 20 3 30% 2 20% 2 20% 3 30% 10
71 โรงเรียนวัดจันทาราม 8 3 37.5% 1 12.5% 4 50% 0 0% 8
72 โรงเรียนสามวาวิทยา 27 2 8% 8 32% 7 28% 8 32% 25
73 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 35 2 5.71% 7 20% 10 28.57% 16 45.71% 35
74 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 22 2 9.52% 6 28.57% 6 28.57% 7 33.33% 21
75 โรงเรียนวัดบางคูวัด 32 2 6.45% 5 16.13% 15 48.39% 9 29.03% 31
76 โรงเรียนวัดบางเตยนอก 19 2 11.76% 5 29.41% 4 23.53% 6 35.29% 17
77 โรงเรียนวัดฉาง 21 2 10.53% 5 26.32% 3 15.79% 9 47.37% 19
78 โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร 8 2 25% 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 8
79 โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง 12 2 16.67% 4 33.33% 5 41.67% 1 8.33% 12
80 โรงเรียนวัดถั่วทอง 13 2 16.67% 3 25% 3 25% 4 33.33% 12
81 โรงเรียนวัดเมตารางค์ 12 2 16.67% 3 25% 3 25% 4 33.33% 12
82 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า 9 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
83 โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน 12 2 18.18% 2 18.18% 5 45.45% 2 18.18% 11
84 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง 17 2 16.67% 2 16.67% 3 25% 5 41.67% 12
85 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 12 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 5 45.45% 11
86 โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ 14 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 8 61.54% 13
87 โรงเรียนวัดศิริจันทาราม 7 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
88 โรงเรียนวัดหว่านบุญ 21 2 10.53% 1 5.26% 8 42.11% 8 42.11% 19
89 โรงเรียนวัดบางนา 13 2 15.38% 1 7.69% 3 23.08% 7 53.85% 13
90 โรงเรียนวัดบัวหลวง 34 1 2.94% 8 23.53% 15 44.12% 10 29.41% 34
91 โรงเรียนวัดปทุมทอง 13 1 9.09% 6 54.55% 1 9.09% 3 27.27% 11
92 โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน 18 1 5.88% 5 29.41% 7 41.18% 4 23.53% 17
93 โรงเรียนปัญญวิทย์ 17 1 6.25% 5 31.25% 5 31.25% 5 31.25% 16
94 โรงเรียนเจริญวิทยา 19 1 6.25% 5 31.25% 4 25% 6 37.5% 16
95 โรงเรียนวัดสะแก 14 1 8.33% 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 12
96 โรงเรียนวัดเพิ่มทาน 11 1 9.09% 4 36.36% 6 54.55% 0 0% 11
97 โรงเรียนวัดโบสถ์ 25 1 5% 4 20% 5 25% 10 50% 20
98 โรงเรียนคลองพระอุดม 24 1 6.25% 3 18.75% 7 43.75% 5 31.25% 16
99 โรงเรียนปากคลองสอง 13 1 7.69% 3 23.08% 6 46.15% 3 23.08% 13
100 โรงเรียนวัดบางเตยใน 11 1 10% 3 30% 3 30% 3 30% 10
101 โรงเรียนคลองสระ 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
102 โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ 26 1 3.85% 2 7.69% 13 50% 10 38.46% 26
103 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 19 1 6.67% 2 13.33% 8 53.33% 4 26.67% 15
104 โรงเรียนวัดบ่อทอง 13 1 7.69% 2 15.38% 4 30.77% 6 46.15% 13
105 โรงเรียนพิทักษ์นครินทร์ 9 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 5 55.56% 9
106 โรงเรียนสาธิตปทุม 10 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 5 62.5% 8
107 โรงเรียนบ้านคลองขวางบน 5 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
108 โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนวัดดาวเรือง 24 0 0% 8 42.11% 9 47.37% 2 10.53% 19
110 โรงเรียนคลองลากค้อน 20 0 0% 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 12
111 โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว 17 0 0% 5 29.41% 7 41.18% 5 29.41% 17
112 โรงเรียนวัดเชิงท่า 10 0 0% 3 30% 2 20% 5 50% 10
113 โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง 14 0 0% 2 18.18% 2 18.18% 7 63.64% 11
114 โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ 8 0 0% 2 25% 2 25% 4 50% 8
115 โรงเรียนวัดโคก 8 0 0% 2 25% 2 25% 4 50% 8
116 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
117 โรงเรียนอนุบาลทินนโชติ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ 5 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
120 โรงเรียนอนุบาลปาริชาต 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
121 โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง 5 0 0% 0 0% 0 0% 5 100% 5
122 โรงเรียนประคองศิลป์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
123 โรงเรียนอนุบาลเมืองเอก 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางประทิน เย็นทรวง 089 796 0581 email : parthin54@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]