ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 89.62 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 71.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 65.75 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลนาดี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 51.12 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 49.63 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 49.37 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองนาใน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 46.50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าสะตือ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 45.15 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 44.25 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน