ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบุสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 68.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 66.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบรรหารวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 49.75 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 47.75 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 47 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านพระปรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 42.50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 39.75 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 34.75 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหินเทิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 29 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน