ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 008
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทับลาน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าสะตือ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 63 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองอนามัย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดเกาะแดง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 62 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 61 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลนาดี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 48 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองตามั่น สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 42 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านทด สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 28 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน