ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 770
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ่อทองวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 77.58 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 69 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 66 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน