ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 763
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 91.90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านชำโสม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 87.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทับลาน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเกาะแดง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน