ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 762
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดรัตนชมภู สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 67 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบรรหารวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 55 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน