ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสายมิตรศึกษา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านชำโสม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ่อทองวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองระกำ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 70 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 70 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน