ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 759
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบรรหารวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านชำโสม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78.75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 73.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 71.75 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดรัตนชมภู สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 70.25 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดปากนำ้ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 70.15 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 70.10 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 70.08 เงิน 11  
12 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 70.05 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน