ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 741
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโคกอุดม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพระปรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 61 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหินเทิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 59 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 54 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน