ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 740
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกกระจง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองนาใน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 74 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 74 เงิน 5  
8 โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านชำโสม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 63 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน