ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 732
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 86.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบรรหารวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบุสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 79.20 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านพระปรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78.80 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน