ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 702
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบรรหารวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพระปรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเนินสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนสายมิตรศึกษา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 67 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน