ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาด้วน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 88.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 86.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 79.66 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75.33 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน