ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดรัตนชมภู สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 64 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน