ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสายมิตรศึกษา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชำโสม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม  
6 โรงเรียนบ้านหนองอนามัย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม  
7 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม  
8 โรงเรียนบ้านโคกสั้น สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน