ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 371
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล1(กบินทร์ราษฎร์อำรุง) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบุสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหินเทิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกสั้น สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 77 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน