ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 370
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเจียหมิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกม.๘๐ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองอนามัย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 65 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน