ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 037
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสายมิตรศึกษา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบรรหารวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 69 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านบุสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 68 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านคลองตามั่น สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 67 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนวัดเกาะแดง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 67 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 67 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน