ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 036
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบุสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ่อทองวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 61 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกสั้น สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 53 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 40 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน