ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลนาดี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 72 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน