ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 311
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพระปรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองตามั่น สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดรัตนชมภู สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองอนามัย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 73 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน