ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 031
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนาดี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 88.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าอุดม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ่อทองวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 79.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75.25 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านชำโสม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 69.25 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกสั้น สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 68.50 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน