ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพระปรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดเกาะแดง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 65 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 65 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน